Fengsling av stoffavhengige:

- Dørum har ansvaret

Publisert 2005-02-07

Det kan bli aktuelt å endre straffeloven etter at Høyesterett dømte en narkoman til ubetinget fengsel for besittelse av tre gram amfetamin.
Arbeiderpartiets justispolitiske talsmann, Knut Storberget, mener justisminister Odd Einar Dørum selv må bære en stor del av ansvaret.

- Alt for lenge har statsråden snakket om at de narkomane må få behandling, ikke straff. Dørum har tross alt i en rekke år vært i posisjon. Nå kreves rask handling, sier Storberget, vel vitende om at departementet nå arbeider med en spesialdomstol for narkotikamisbrukere.

Storberget, medlem av justiskomiteen på Stortinget, sier Arbeiderpartiet ved flere budsjettrunder har etterlyst slike tiltak. Han sier behandling både er billigere og bedre enn fengsel, og forstår derfor ikke kritikerne.

Selv synes han det er ille at Høyesterett før helgen avsa en dom på 14 dagers ubetinget fengsel for en narkoman som ble tatt med stoff til eget bruk

- Høyesterett kan nemlig ikke kritiseres for å ha gjort noe feil. Dommen er juridisk korrekt, men loven skulle for lengst vært endret. Narkomane må dømmes til behandling, sier Storberget.

- De narkomane er vår største kriminalpolitiske utfordring. Vi må øke oppdagelsesrisikoen slik at vi tidlig fanger opp dem som er på vei inn i et misbruk, sier Storberget og poengterer:

- 60-70 prosent av alle innsatte i norske fengsler har stoffproblemer.

Du kan lese hele saken i Aftenposten.

Forbundet Mot Rusgift har arbeidet for de endringene Storberget foreslår. Her er en uttalelse fra FMR.