Thoresen i LMS:

- Forelegg ved narkobeslag gir gale signaler

Publisert 2004-09-26

Generalsekretær Jan Erik Thoresen i Landsforeningen mot stoffmisbruk er livredd signaleffekten dersom et forslag om forenklede forelegg ved narkobeslag vinner gehør.
Hvis man mener noe om forebyggende narkotikapolitikk, vil dette forslaget rive grunnen vekk fra politikken, sier Thoresen til NTB.
 
Oslo Politiforening legger i forbindelse med helgens landsmøte i Politiets Fellesforbund fram et forslag om at patruljerende politi skal gjøre det samme ved små narkobeslag som ved små trafikklovbrudd - utstede forenklede forelegg. Dette vil gjøre prosessen langt raskere og mindre kostbar, mener foreningen.
 
Helt imot
 
Thoresen leder en organisasjon som representerer familie og slekt til narkomane. Narkomisbruk er ikke problem bare for en person; det er et problem for hele familien, sier han.
 
- De som har nærhet til disse problemene, er sterkt imot den liberalisering som skjer. Jeg forstår selvsagt politiets praktiske utgangspunkt, men vi må tenke på signaleffekten. Den er svært skadelig, og vi opplever dessverre mange angrep på den restriktive narkotikapolitikken vi har nå. Vi må kjempe for at denne restriktive politikken opprettholdes, sier Thoresen til NTB.
 
Også forbundsleder Arne Johannessen i Politiets Fellesforbund har et klart synspunkt:
 
- Å la slike saker bli avgjort gjennom forenklede forelegg, er et helt feil signal å sende til ungdommen. Jeg er ikke i tvil om at dette vil bli sett på som avkriminalisering av de minste narkotikasakene, sier Johannessen til Aftenposten.
 
Ressurssituasjonen
 
Bakgrunnen for forslaget er at antall heroinbeslag i Oslos gater ifølge Aftenposten har falt dramatisk. Dette har sammenheng med at politiet - på grunn av knallharde prioriteringer - ikke bruker tiden på småfisker i det narkomane miljøet. Slike beslag er ofte svært ressurskrevende.
 
- Med den ressurssituasjonen vi har i dag, er oppdagelsesrisikoen for denne type kriminalitet særdeles liten. Forslaget vil bety en effektivisering av politiets innsats og et godt signal til befolkningen, mener leder i Oslo Politiforening, Arne Jørgen Olafsen.
 
Selv om et utvalg ledet av assisterende riksadvokat Hans Petter Jahre i fjor gikk inn for å utvide dagens ordning med forenklede forelegg, er statsadvokat Marit Bakkevig i Politidirektoratets kompetanseutvalg skeptisk til konsekvensene.
 
- Faren er at det blir veldig enkelt for den som blir tatt å skrive under på et forelegg, og så være ferdig med saken. Dessuten er det alltid påtalemyndigheten som utsteder foreleggene; polititjenestemenn har ikke myndighet, sier Bakkevig.

Du kan lese hele denne reportasjen i VG. Om bakgrunnen for forslaget kan du lese i Aftenposten.