Rapport fra to som kom «Ut av tåka»

Av Hans Christian Færden

Publisert 2012-03-14

Vi har fått intervjue to ungdommer som har deltatt på Uteseksjonen i Oslos «Ut av tåka»-kurs, der målet er å komme seg ut av livet med cannabis. De to lever nå ett godt liv, uten cannabis som «tåkeleggende følgesvenn». De to ønsker å være anonyme. Et nytt liv krever vel egentlig det. Vi stilte dem begge de samme spørsmålene. Selv om det to synes så forskjellige som mennesker kan være, gir svarene deres en god pekepinn på at Uteseksjonen må ha truffet godt med dette kurset. De er begge menn. Den ene velger vi å kalle «Birger». Den andre kaller vi «Ole». Intervjuet av de to ble foretatt uavhengig av hverandre, selv om vi her slår dem sammen.

TUNG CANNABISBRUK

– Kan du si noe om hvor mye og hvor lenge du hadde røykt cannabis før du kom med på Uteseksjonens «Ut av tåka»-kurs?

Birger: – Har røyket i ti år, hvorav de siste åtte var daglig. Brukte to gram daglig i denne perioden

 

Ole: – Jeg har vært en bruker og en problembruker av cannabis i ca. 15 år. Inntaket har variert noe, men mesteparten av årene har vært daglig bruk. På det meste var det et par gram om dagen. Enkelte perioder har jeg klart å holde meg nykter, den lengste perioden var ett år. Men en faller raskt tilbake i samme brukermønster etter en sprekk.

– Hva var det da som fikk deg til å begynne på kurset?

Birger: – Var lei og ville slutte. Fant informasjon om Rustelefonen på nettet, og tok kontakt med dem. De formidlet kontakt med «Ut av tåka» på Uteseksjonen.

Ole: – Det som fikk meg til å begynne på kurset var at jeg innså at jeg ikke klarte å slutte på permanent basis på egenhånd. Mestret enkelte perioder i nykter tilstand, men tilbakefallet kom alltid, kun et tidsspørsmål. Jeg hadde behov for hjelp av noen med bred fagkunnskap på det psykologiske og fysiologiske planet.

VIKTIG LÆRDOM

– Hva ble det viktigste du syns du lærte på kurset?

Birger: – Det viktigste var informasjonen om hvordan cannabis påvirker, og hva som skjer når du slutter. Hvordan man kommer til å kjenne det fysisk og psykisk når THCen er på vei ut av kroppen, og hvordan man kan forberede seg på det som vil skje. Man blir dårlig, og da er det bra å vite at det er normalt, og at det går over. Samtalene og oppfølgingen er viktige.

Ole: – Det viktigste jeg har lært gjennom «Ut av tåka»-programmet er å kjenne og mestre følelsene. De forskjellige fasene man går igjennom mens kroppen sakte men sikkert renser ut THCen var meget lærerikt. Hva som er viktig å fokusere på når en er i en gitt periode/fase. Målsetting, planlegging og struktur er tre viktige begreper jeg har lært meg. Disse punktene har en lite av som daglig bruker.

Jeg har også fått erkjenne og aksepter følelser, at det er helt greit det jeg opplever og føler nå, uten å straffe eller dømme meg selv. Det å holde hodet kaldt og skuldrene lavt når det stormet som verst var egentlig en beundringsverdig god opplevelse.

Det også å kunne snakke ut helt fritt og fordomsfritt med en pedagog fra Uteseksjonen var lettende og befriende. Kurset gav en enorm forståelse og selvinnsikt om hvordan en faktisk skal endre vaner og mønstre i hjernen. En ting er selve slutte- og avrusningsprosessen, det viktigste tror jeg kanskje er når kroppen har renset seg helt. Hvordan skal jeg nå leve, uten hasjen? Hvordan skal jeg finne tilbake til de naturlige gleder som du finner i hobbyer og andre sosiale settinger? Det følte jeg var tungt. Med programmet godt programmert inn i kroppen følte jeg meg rustet og sterk til å stålsette meg med at det blir bedre, men det tar tid. Og det var helt greit, igjen aksept.

KUTTET UT

– Opplevde du at kurset hadde noen virkning på ditt eget forbruk av hasj?

Birger: – Ja, jeg sluttet, og hadde nulltoleranse for meg selv.

Ole: – Jeg valgte å kutte tvert når jeg entret programmet. Ja, kurset gav meg mot til å holde meg på rett kjøl hele veien. Du møter deg selv greit i døra når du går inn i et avrusnings program. Nå er det slutt på leken. Takk for de gode stundene med cannabis. Nå skal jeg gjøre det jeg har kommet hit for, og det gode livet har å by på. I love it!

– Har kurset påvirket forholdet ditt til venner og familie? Birger: - Ja, jeg har mye mer kontakt med spesielt familien nå, mye bedre kontakt. Kan sitte sammen med dem lenge. Forter meg ikke bare av gårde.

Ole: – Det har ikke bare påvirket det, det har skjedd en totalforvandling. Kurset har lært meg enormt. Dette er et drømmescenario som jeg ikke trodde var mulig. Selvsikker, stolt, sosial og utadvent igjen. Familie og venner opplever deg som en ny knopp, som har sprunget ut på nytt. Du blomstrer i dine fineste farger igjen. Jeg er til stede med egne meninger, og deltar for fullt! Helt til stede!

MÅL FOR FRAMTIDA

– Hva er målet ditt for framtida når det gjelder hasj? Birger: – Nulltoleranse for meg selv i ti år fremover.

Ole: – Jeg vil ikke tilbake til den situasjonen jeg var i før, med hasjbruk. Det er det eneste målet som fungere for meg, og det virker helt perfekt.

– Hvorfor har du satt deg dette målet?

Birger: – Jeg vil ikke tilbake til den situasjonen jeg var i før, med rusing.

Ole: - For min del er det helt uaktuelt med et tilbakefall eller sprekk om en ønsker å kalle det det. Jeg har erfart det for mange ganger og vet hvor mye det koster meg.

Meditasjon, derimot, tar deg til helt andre nivåer på en naturlig måte. Hvis en søker noe mer i livet så hjelper det ikke å stikke hodet i sanden som en struts.

– Tror du slike kurs kan være nyttige for andre hasjrøykere? Birger: – Ja, og spesielt for dem som vil gjøre noe med røykinga si. Det er bra med oppfølgingen og samtalene, og det er bra å kunne ha noen å skryte til når man har klart seg bra, og ikke har røyka.

Ole: – Ja selvfølgelig, det er nyttig for dem som ønsker å slutte å røyke cannabis.

Avslutningsvis ønsker Ole å legge noe til svarene sine.

– Tusen takk for at jeg har fått være med på «Ut av tåka» og Uteseksjonens genuine program. Spesielt takk til Malin, som har vært min pedagog i denne prosessen. Jeg har og kommer til å fortsette kontakten med Malin i framtida. Jeg begynte i en salgsjobb etter tre måneder. Nå er jeg den beste av 130 selgere.

Måtte resten av ditt liv bli det beste av ditt liv!