Uttalelse fra FMRs årsmøte den 15. mars:

Øyeblikkelig hjelp og frivillig tvang for rusgiftavhengige.

Publisert 2014-03-16

Forbundet Mot Rusgifts årsmøte vedtok å sende følgende uttalelse til Helse- og omsorgsminister Bent Høie:

 

Øyeblikkelig hjelp og frivillig tvang for rusgiftavhengige.

Forbundet Mot Rusgift, samlet til årsmøte i Oslo den 15. mars 2014, har merket seg den nye regjeringens ønske om og vilje til å satse mer på behandling og rehabilitering av rusgiftavhengige. FMR setter pris på anskaffelsen av 200 nye behandlingsplasser hos private. Det er viktig å få redusert behandlingskøene.

Men FMR vil peke på at rusgiftavhengige ofte ikke bør vente på utredning og deretter få tildelt en startdato for behandling tre måneder lenger ut i tid. Rusgiftavhengighet er en tilstand som raskt forverrer seg om den forblir ubehandlet. Det er en tilstand som både påvirker den psykiske og den somatiske helsetilstanden. Rusgiftavhengighet er i mange tilfeller en akutt livstruende tilstand, der øyeblikkelig hjelp-tilnærming hadde vært mer på sin plass. Dette gjelder ikke bare ved overdoser. Motivasjon til behandling er også veldig omskiftende, ytterligere en grunn til å handle øyeblikkelig, og ikke bruke den vanlige henvisnings- og tildelingsrunden før vedkommende kan få en behandlingsplass. FMR ønsker derfor at sykehusene på kort varsel skal kunne ta imot rusgiftpasienter til avgiftning og utredning, for deretter å formidle dem videre til behandling i egne eller private institusjoner, og at dette skjer uten tidsopphold mellom instansene. En slik tilnærming vil også kreve økt oppmerksomhet rundt finansieringen av avgiftnings-, utrednings- og behandlingstilbudene i spesialisthelsetjenesten.

FMR vil videre peke på den store drop-out-raten i behandlingsinstitusjonene. Uplanlagte behandlingsavbrudd skjer ofte i de første ukene av et behandlingsopphold. FMR ønsker at §10-4 i Helse- og omsorgsloven, frivillig tvang, skal tas i bruk som standard ved innleggelse i døgnbehandlingsinstitusjon for avhengighetspasienter. Her skriver pasientene under på at de vil la seg hente inn igjen ved behandlingsavbrudd de første tre ukene. Dette vil øke gjennomføringsgraden i behandlingen, noe som igjen vil forbedre behandlingsresultatet, da vi vet at gjennomføring av behandlingen er et viktig suksesskriterium for behandlingseffekt.

På denne bakgrunnen ønsker FMR regjeringen lykke til i arbeidet med å forbedre og utvikle behandlingstilbudet for rusgiftavhengige.

Med hilsen
Forbundet Mot Rusgift

Knut T. Reinås
styreleder