Mot Rusgift nr 1/2006
Kjønnsroller, helse, vold, likestilling, kropp, graviditet

Test av dynamisk

2017-09-12

asfd sadf sf s ingress asdf sadf sf sdf s


Om Mot Rusgift nr 1/2006


2006-05-31
CollageUtgitt mai 2006

Bli abonnent
: Vi har nå gleden av å tilby deg/ditt studiested/din arbeidsplass et abonnement på tidsskriftet Mot Rusgift for kr 200,- for 4 nummer, fritt tilsendt.

Leder:

Kvinner og alkohol

2006-05-31
Knut T. Reinås

I dette nummeret behandler vi kvinners forhold til alkohol. Kvinners alkoholbruk har endret seg vesentlig de siste årene. Kvinner drikker nå mer vin enn menn. Unge jenter drikker dobbelt så mye som for 10 år siden, og forbruket er fortsatt økende. Finnes det noe urovekkende i dette, bortsett fra den generelle kunnskapen om at når alkoholforbruket i en befolkningsgruppe øker, så øker også alkoholskadene?


Alkohol, kjønn og samfunn - en postmoderne Nille


2006-05-31
Illustrasjon: Bjørn Agrim

På FMRs fagdag høsten 2005 holdt professor Edle Ravndal ved SIRUS et foredrag med ovenstående tittel. Hun har selv fulgt spørsmålet om kvinner og alkohol i over tretti år, og skrev også sin hovedoppgave i sosiologi om kvinner ved Riisby kursted i 1975, og fulgte også opp de samme kvinnene fem år etterpå. Hun gjennomgikk her de samfunnsmessige sidene ved kvinners alkoholbruk.


Reise seg

2006-06-05

Dikt av Marie Takvam


Kvinners alkoholforbruk - fra omsorg til konsument


2006-05-29
Illustrasjon: Bjørn Algrim

Fra "Kong Alkohol", av Jack London, første gang utgitt i 1913: "Kvinnene er slektens sanne bevarere. Mennene er noen ødeland. De elsker eventyr og spill, og til syvende og sist er det kvinnene som redder dem.


Alkohol og kreftrisiko - særlig brystkreft

2006-05-29

På Forbundet Mot Rusgifts fagdag om kvinner og alkohol i november 2005, gikk overlege dr. med. Kristina Kjærheim i Kreftregisteret gjennom alkoholens ulike kreftframkallende egenskaper, med spesielt fokus på kreftfaren knyttet til alkoholbruk hos kvinner.


Alkoholrelaterte hjerneskader


2006-05-29
Tverrsnitt av en hjerne

Professor Kari Skullerud, ved Rikshospitalet holdt foredrag om alkoholrelaterte hjerneskader på FMRs fagdag om kvinner og alkohol i november 2005. Hun var opptatt av de vanligste skadene som alkoholbrukere påfører hjernen.


Alkohol og graviditet, en livsfarlig kombinasjon

2006-05-29
Gravide kvinner

- Alkohol er et av de giftigste stoffene for barnets hjerne vi kjenner til i svangerskapet, forteller overlege Ann-Mari Brubakk ved St. Olavs hospital. I 2005 fikk Brubakk ansvaret for å lede en gruppe som skulle vurdere skadeomfang og forebygging av alkoholskader i svangerskapet.


Trenger vi et kvinnenettverk for rusgiftspørsmål?


2006-05-29
Kvinnekropp

På FMRs fagdag om kvinner og alkohol høsten 2005 deltok også Christina Petterson fra Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor, KSAN. Petterson er politiker og har sittet i den svenske Riksdagen i ti år, men har også en fortid som alkoholavhengig med behandlingserfaring, i tillegg til å være lærer og yrkesveileder.