Undersøkelse om alkohol

2017-01-22

I en undersøkelse som Sentio Research har gjennomført blant nordmenn i alderen 18-80 år, på vegne av DNT-Edru Livsstil og Forbundet Mot Rusgift, svarer 83 prosent av befolkningen at de har drukket alkohol siste år, og 17 prosent svarte nei. Her var ja-svarene like for begge kjønn.


Ny tvillingstudie om alkohol og helse:

Moderat alkoholbruk trolig ikke helsebringende


2016-10-09
dame med vinglass

En ny studie fra Folkehelseinstituttet, hvor man har lykkes å studere eneggede tvillinger og deres alkoholbruk, viser at tidligere forskningsfunn, hvor man har funnet en positiv helseeffekt av moderat alkoholbruk, sannsynligvis gir feil konklusjoner. - Forskere kan ha tatt feil, sier FHI.


Statistikk

Omsetningen ved taxfree i Norge og andre uregistrerte kilder

2016-10-06

Folkehelseinstituttet offentliggjør nå en oversikt over omsetningen av alkohol og tobakk ved taxfree og fra andre uregistrerte kilder.


Om rotteforsøk i det svenske tidsskriftet ACCENT

Alkoholens påvirkning på den unge hjernen


2014-08-20

Kulturelle normer med mere

Forskning og oversikt over alkoholbruk i Europa

2014-06-04

Research and reviews

On the effect of regulations on alchohol marketing


2013-10-09

Young brains are developing and vulnerable, but marketeers don't seem to care

Invitation to discuss the harmful effects of online alcohol marketing

2013-10-02

European survey on exposure that reach youth

Too much exposure to alcohol marketing


2013-09-11

Dårlige skoleprestasjoner, røyking, cannabisbruk, skader, slagsmål

Tidlig ungdomsfyll er statistisk avgjørende for fem ulike typer problemer

2013-09-11

Stor internasjonal undersøkelse viser at tidlig fyll kan svekke evnen til å klare seg på skolen og øke faren for helseskadelig oppførsel


SIRUS-artikkel ser på hvorfor

Økt støtte for alkoholrestriksjoner


2013-09-11

Undersøkelse foretatt ved hjelp av skuespillere

Bartendere intervjuet om hvorfor de skjenker berusede gjester

2013-09-11

Høy musikk, dempet belysning og forventninger spiller en stor rolle


Statistiske sammenhenger påvist

Det er flere stordrikkere der alkoholbruk er mer vanlig - også i Afrika


2013-09-11

(Dette er også en grunn til FMR satser på at totalavhold kan bidra til å løse et samfunnsproblem.)


Alla beroenden har en sak gemensamt.. fra Sveriges radio

Forskning på sammenhengen mellom sukkerstimulans, røyking og alkoholisme

2013-08-07

Skjenketidsbegrensninger beskytter

Begrensninger hjelper i å forebygge alkoholskader


2013-06-26

Ikke akkurat noen helsegevinst

Vin i butikk

2013-06-12

Økninger i alkoholrelatert vold og dødsfall på bakgrunn av økt tilgjengelighet kan ventes


Test groups of youth with findings in several countries

Survey on European self regulation in alcohol marketing


2013-06-12

In Norway, explicit alcohol marketing is forbidden. In other countries the alcohol industries are expected to regulate their marketing by ethical codes that protect minors from exposure. This survey sums up findings as to how that works.


SIRUS-forskarar syner samanheng

Det er samsvar mellom totalt alkoholkonsum og talet på fyllekøyrarar

2013-06-05

A study on alcohol consumption in relation to marital stability

On marriage and alcohol


2013-05-29

Risikabelt, viser forskning

Blandingsmisbruk blant tunge rusgiftbrukere øker i Europa

2013-05-01

SIRU- forskere ser på problemet.

Hva skjer etter overskjenking?


2013-02-11

Overskjenking og rusrelatert vold henger sammen. Derfor er det viktig å vite hva som skjer når en beruset gjest bestiller øl på et utested. Hvordan reagerer bartenderen på beruselsen? Får gjesten servering? Vår studie viser at det er lett å kjøpe øl på utesteder i Oslo sentrum, selv om man fremstår som åpenbart påvirket av alkohol. Spørsmålet er om dette skyldes mangel på kunnskap hos dem som skjenker eller om det har sammenheng med økonomiske motiver. Eller er det rett og slett den norske drikkekulturens aksepterende holdning til fyll som er forklaringen»?


Forskningsrådet:

Nytt senter for klinikknær rusgiftforskning til Universitetet i Oslo

2007-06-23

Divisjonsstyret for Vitenskap i Norges Forskningsråd har tildelt Universitetet i Oslo v/professor Helge Waal 10 millioner kroner for å opprette et nytt forskningssenter på det kliniske rusgiftområdet.


Ny forskning:

Mer alkohol - mer vold


2007-03-01

Når gjennomsnittsforbruket av alkohol øker, øker også volden i samfunnet. Dette gjelder også om en kontrollerer for andre voldsframkallende faktorer. En økning i alkoholforbruket med 1 liter ren alkohol pr. år fører til en økning i voldsratene på 8 prosent.


Pressekonferanse 24.8.2005

Studentenes alkoholvaner

2005-08-24
Knut T. Reinås

Forbundsleder Knut Reinås i FMR presenterte resultatene fra en større landsomfattende undersøkelse om studentenes alkoholvaner kl 10.30 i Cafeteltet ved UiO i forbindelse med studentfestivalen.


Gallup-undersøkelse blant 2003-russen

Russen sier nei til alkoholfri russetid


2003-04-10

I en undersøkelse foretatt av Norsk Gallup og Forbundet Mot Rusgift, viser resultatet at bare 7,6 prosent av i alt 4.204 spurte russ kunne tenke seg en alkoholfri russetid.