Oslo AP og Oslo Høyre:

Avviser heroinutdeling

Publisert 2008-04-16

Jan Bøhler, leder i Oslo Arbeiderparti, avfeier Venstres forslag om heroin på resept i Oslo, og dermed sin nestleder Beate Svenningsen, som har støttet forslaget. Bøhler får følge av byrådsleder Erling Lae (H).
Også Forbundet Mot Rusgift stiller seg avvisende til forslaget.

Oslo Aps leder, Jan Bøhler, synes det er greit at den nye nestlederen reiser debatten.

– Men det må ikke forveksles med Oslo Aps politikk, som representantskapet vedtok 29. januar. Utdeling av heroin var ikke aktuelt da, og jeg kan ikke se noe grunnlag for å ta det opp på nytt, fastslår Bøhler.

Svenningsen sa i Dagsavisen mandag at hun støtter Venstres forslag om kontrollert heroinutdeling i Oslo, dersom resultatene er så gode i andre europeiske byer som partiet sier.

Bøhler, som også er helsepolitiker på Stortinget, mener heroin på resept er et dårlig forslag.

Oslos byrådsleder Erling Lae (H) vil ikke ha utdeling av heroin i Oslo. Han utfordrer helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad til å sette ned foten mot forslaget.

Oslo må søke om dispensasjon fra forbudet mot oppbevaring og videreformidling av heroin for et slikt prøveprosjekt.

– Dette kan umulig være Sylvia Brustads politikk. Jeg regner med at Oslo ville fått blankt nei, utfordrer Lae som er stolt av at Oslo er med i nettverket European Cities Against Drugs.

Du kan lese en artikkel om dette i Dagsavisen.

Bakgrunnen for at debatten blusser opp på ny, er at Venstre på sitt landsmøte sist helg vedtok å gå inn for dette.

Du kan lese en reportasje om dette i Dagsavisen

Forbundet Mot Rusgift har tidligere gjennomgått argumentene for heroinutdeling, og også studert heroinutdeling i Nederland og Sveits. På denne bakgrunnen mener også FMR at utspillet fra Venstre er et steg i feil retning. Du kan lese en artikkel om dette hos FMR.