Behandling

Nyheter

Her legger vi ut nyheter om behandling fra inn- og utland


Dette bør du vite om behandling


2016-06-02

Her finner du grunnlagsinformasjon om avhengighetsbehandling.


Tvang

Tvang kan graderes, f. eks i uttrykket "frivillig tvang" som forekommer i kriminalomsorgen, barnevernet og spesialisthelsetjenesten. Du finner artikler om dette her.


Legemiddelassistert rehabilitering - LAR


LAR kan ha rusgiftfrihet som mål, men vanligvis er målet begrensa til stabilisering med opiathermende legemidler. Her finner du artikler om LAR.


Behandlingsforskning

Her finner du artikler om forskningsresultater om effekt av ulike former for behandling.


Psykisk helse - dobbeltdiagnoser


Her finner du artikler om kombinasjonen rusgiftavhengighet og psykiske lidelser.


Heroinforskrivning

Heroinforskrivning har stabilisering som behandlingsmål. Her finner du artikler om dette.


Mål om rusgiftfrihet


2016-06-02

Behandling kan ha ulike formål. Her finner du artikler om rusgiftfrihet som mål.


Behandling

Vi har flere ulike temasider som tar for seg behandling. Se nedenfor.