Bokanmeldelser

Fra en heroinbrukers bekjennelser

2017-01-21

For mange vil han være kjent som radio-programleder, for andre som leder for «Folk for Jagland», for noen som reisebyrå-medarbeider og for svært mange også som «Norges farligste mann», som bankraner, postraner, som fengselsfugl og gjengangerkriminell. Men framfor alt har han i flere tiår vært kjent som den som har gitt narkotikabruk og narkotikaproblemer et ansikt. I en periode drev han også en nettside og et diskusjonsforum om narkotika, og reiste rundt på skoler og pratet om forebygging, og ga råd til ungdom, lærere og foreldre. Trond Henriksen heter han og nå har han skrevet en bok om sitt liv.


Benzodiazepiner:

Legemidler til nytte og besvær


2017-01-20

Jørgen G. Bramness er seniorforsker ved Nasjonalt Kunnskapssenter for ROP-lidelser, og lege og spesialist i psykiatri med en doktorgrad innen klinisk farmakologi. Han har i en årrekke forsket på problematisk brukt av reseptbelagte legemidler og spesielt benzodiazepiner.


Ungdom på ville veier

2011-09-11
Dette er en bok om ulike risiko- og beskyttelsesfaktorer, der skolen inngår som en sentral del. I tillegg til en gjennomgang av forskningsmessige og teoretiske tilnærminger til skolens betydning for barn med atferdsvansker, er bokens hovedtema en retrospektiv intervjuundersøkelse av 23 unge mennesker mellom 18 og 27 år, som alle befant seg i en risikosituasjon som 14-15-åringer, dvs. de hadde problemer i forhold til skole, hjem og fritid, brukte rusgifter og begikk kriminelle handlinger.

Kriminalitet og illegale rusgifter


2011-09-11
I Danmark utgis det nå en bokserie om samfunn og rusgifter. Det er samfunnsvitere som står for de fleste bidragene, ved siden av jurister og økonomer. Første bind i serien heter ”Kriminalitet og illegale rusmidler”.

Bokanmeldelse: ”Drug Policy and the Public Good”

2010-09-17
Forside bokBokanmeldelse av ny bok som omhandler narkotika og narkotikapolitikk.

Bokanmeldelse: Ny dokumentasjon av cannabis-skadene


2010-09-17
BokforsideDet svenske Folkhälsoinstitutet har nettopp publisert en ny forskningsgjennomgang av hasj og marihuanas skadevirkninger.

Alt du vet om heroin er galt

– Introduksjon til boken ”Romancing Opiates”

2010-02-19
Bokomslag”Det blir ofte sagt at menneskene tenker i flokk, man vil se at de blir gale i flokk, mens de bare sakte gjenvinner sine sansers sunnhet, og bare en og en”
Charles Mackay
Memoires of Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds.

Mandom, Mod och Morske Män


2009-01-23
Bruk av anabole androgene steroider, AAS er i dag mer utbredt en noensinne i Sverige. Sannsynligvis er det likedan i Norge. Men svenskene har gjort noe med det. De har arbeidet med forebygging i en god del år, det er kommet i gang noen behandlingstiltak, og Sverige har vært en pådriver i internasjonalt dopingarbeid.

Bokomtale:

Excessive Appetites

2008-02-26
BokomslagI årene siden første utgave av denne boken kom ut i 1980 har Orfords bok forblitt en grunnleggende tekst innenfor avhengighetsfeltet. Denne nye utgaven er en fullstendig og omfattende revisjon, som legger fram en oppdatert og autoritativ presentasjon av kjernekunnskapen på feltet, for studenter, akademikere, fagfolk innenfor psykologi, psykiatri, sosialt arbeid og andre relaterte helse- og sosialfag.

Bokomtale:

Overvinn ditt alkohol- eller rusproblem - Effektive løsningsstrategier


2008-02-26
BokomslagEr du avhengig av alkohol, piller, narkotika eller tobakk og har tatt en livsforandrende avgjørelse om å bryte mønsteret? Denne arbeidsboken kan bidra til at du holder deg rusgiftfri.

Bokomtale:

Avhengighet

2008-02-26
BokomslagAvhengighet er en av de mest utbredte lidelser vi står overfor i dag. Mens man tidligere mente at avhengighet dreide seg om alkohol og narkotika, ser vi nå at avhengighet kan anta mange former. Man kan være avhengig av spill, mat shopping, sex eller arbeid.

Bokomtale:

Theory of addiction


2008-02-26
BokomslagFor å kunne forstå avhengighet er det også viktig å forstå avhengighetsteoriene. West begynner teoribyggingen ut fra en enkel, rasjonell avhengighetsmodell, og tilføyer elementer som vaneutvikling, kontrolltap og tvangsmessighet for å forklare ”de store oppdagelsene” på feltet.

Bokanmeldelse

Å leve med psykisk lidelse og rusmisbruk

2007-07-18
Pårørende til pasienter med rusgiftavhengighet og psykisk lidelse
– erfaringer, utfordringer og muligheter

Bokomtale

Integrert behandling av rusproblemer og psykiske lidelser


2007-07-18
BokomslagLærebok i behandling av samtidige rusgiftproblemer og psykiske lidelser

Bokomtale

Rusa eller gal?

2007-07-18
BokomslagDet er tittelen på et hefte, utgitt av Stiftelsen Psykiatrisk Behandling, og som gir en førsteinnføring i den såkalte ”dobbeltdiagnoseproblematikken”. Heftet beskriver hva kombinasjonsdiagnoser/komorbiditet er, beskriver de ulike hovedtypene av psykiske lidelser, gir en oversikt over de viktigste rusgiftene, beskriver psykiske reaksjoner ved rusgiftbruk.

Bokomtale

Elementærbok om psykiske lidelser og rusgiftproblem


2007-07-18
Bokomslag”Dobbelt OPP” har de tre forfatterne kalt sin ”lærebok” om dobbeltdiagnoser. Det framgår av ”vaske-seddelen” at formålet med boken dels er å fokusere på hjelpebehovet hos personer som både har alvorlige psykiske lidelser og samtidig et rusgiftproblem, og delvis også å beskrive ulike typer tiltak. Det heter at å trekke brukernes interesser inn i planarbeidet, gjøre allmenne tjenester tilgjengelige og dokumentere virksomme tiltak, vil være en utfordring i de nærmeste årene, og forfatterne gir flere eksempler på slike tiltak.

Bokanmeldelse

Rus - bruk, motiver, skader, behandling, forebygging, historikk

2004-07-19
Boken RusHans Olav Fekjærs nye bok er en god og oppdatert oversikt over rusgiftforskning, et oppslagsverk for alle som møter rusgiftproblemer i arbeids- eller privatlivet og for enhver som ønsker å tilegne seg kunnskap om temaet.

Bokomtale:

21 historier som viser at Det Nytter!


2003-11-24
Bok - Vi greide detI september 2003 kom "Vi greide det…", ei bok til inspirasjon og glede for alle som er berørt av alkohol- og narkotikaproblemer. Boka forteller 21 ulike historier, men de 21 hovedpersonene har én felles opplevelse: Det Nytter! Det nytter å komme seg ut av langvarige avhengighetsforhold til stoff og alkohol. Og det nytter å skape seg et nytt liv.

Bokanmeldelse av "Nederlandsk narkotikapolitikk - Øyeblikksbilder fra en annen virkelighet"

Hva lærer vi fra andre land?

2003-11-24
Boken Nederlandsk NarkotikapolitikkKnut Reinås har samlet inntrykk fra flere studiebesøk i Nederland over fire år.

Vi greide det - Det Nytter:

- Det beste vi kan by på er medmenneskelighet


2003-11-12

I dag ble boka med de 21 historiene om tidligere rusgiftavhengige, som er kommet seg gjennom problemene og idag er rusgiftfrie, lansert.


Nederlandsk narkotikapolitikk

Der teppet har gått for narko-scena

2003-10-21
Stikkordet for den Nederlandske narkotikapolitikken er skadereduksjon. Landet har for lengst gitt opp å kjempe for et narkotikafritt samfunn, og arbeider først og fremst for at rusgiftene skal gjøre så lite skade som mulig. Og ikke minst: være minst mulig synlig for omverdenen.

Behandling

Du skal få en dag


2003-04-05
solliabokSolliakollektivet 20 år. Dette er en fortelling om hvordan noen få ildsjeler klarte å etablere et behandlingsopplegg for narkomane bygget på samhold og samarbeid i kollektiv - et opplegg som har skutt knopper over hele landet. Det er en historie om optimisme, tiltakslyst - og enkelte tilbakeslag. Men først og fremst handler det om å finne veier ut av uføret.

Behandling

Våge å leve

2003-04-05
tyrilibokEn bok om alternative veier i behandling basert på erfaringene fra Tyrili. Bokens sentrale problemstilling er knyttet til det å hjelpe mennesker som har rusgiftproblemer. Den strutter av engasjement, tro på egne krefter og ydmykhet overfor mangfoldet i avhengighetsproblematikken. Den inneholder flere historier som rører ved noe inni oss, og som gir en forståelse av hvorfor det er så vanskelig å komme seg ut av avhengigheten og hva elevene sliter med.

Intervjuer

Bånn ærlig


2003-04-01
bånn ærligBånn ærlig er en bok om menneskeverd. Livet har små marginer. Noen "faller utenfor", mens andre klarer å balansere på den slakke lina. I denne boken møter vi fem personer som sliter med alkohol- eller stoffproblemer. Alle har kontakt med det sosiale og kristne arbeidet som Frelsesarmeen driver i Urtegata 16.

Bokanmeldelse:

Rusens historie?

1997-02-19
Historikeren Bjørn Qviller har i 12 år arbeidet med verket "Bottles and Battles", om drikkefellesskapet gjennom 3000 år. Populærversjonen, "Rusens historie" foreligger nå på det norske samlaget.

Bokanmeldelse:

Full Fattig Fet


1997-02-19
Den heter så, en liten bok det svenske Systembolaget og Sveriges Förenade Studentkårer utga i 1995, om studentenes bruk av alkohol. Den blomstrende karaktrestikken er neppe dekkende for den typsiske studentutgaven av medel-svensson, men forsøker å favne de mest tørste.

Bokanmeldelse:

House, rus og ettertanke

1997-02-15
Romanen "Meska" av Anders W. Cappelen forteller historien om hvordan den nyutdannede økonomen, Thomas fra Oslo som drar til Barcelona på et halvt års språkstudium i 1987. Her finner han et uteliv og et sosialt nettverk som kretser rundt dans til elektronisk basert musikk, det som vi ved et fellesnavn har kalt house.

Bokanmeldelse:

Europas femte frihet?


1996-05-19
Det er godt å lese bøker til glede, men ofte mer nødvendig å lese bøker til vrede. Folkelig motstandskamp har oftest måttet ta sitt utgangspunkt i sunt og ekte sinne. Kenth Karlssons lille bok kan, på tross av at den er gitt en nøktern form av kartlegging og analyse, gjøre en ideologisk narkotikamotstander farlig rasende.

Bokanmeldelse:

"Misbrukere før, under og etter kollektivopphold. En retrospektiv undersøkelse av elever ved Tyrilikollektivet"

1996-01-19
Det var mange som hadde store forhåpninger - eller bange anelser - den gang Tyrilikollektivet startet sin virksomhet her i landet i 1980. Et norsk kollektiv etter svensk Hassela-modell-tvangen til frihet - eller en bombe under det norske behandlingsapparatets motstand mot all tvang i behandlingen av stoffavhengige?

Bokanmeldelse:

Alkoholpolitikken i endring?


1996-01-19
Utredningen fra Regjeringens alkoholpolitiske utvalg, eller Bernt Bull-utvalget, er omsider kommet. Utvalget presenterer en grundig og god gjennomgang av norsk alkoholpolitikk og dens grunnlag. Dessverre kommer utredningen lenge etter at viktige rammebetingelser for alkoholpolitikken er endret.