Uttalelse fra FMRs årsmøte:

Cannabisdebatt på avveier

Publisert 2017-04-03

Cannabispåvirket kjøring

Forbundet Mot Rusgift diskuterte på sitt årsmøte nylig de arbeidsmetoder som noen narkotikaliberale organisasjoner har benyttet seg av i sine forsøk på å kartlegge sine meningsmotstandere, bl.a. ved henvendelser til myndighetene med ønske om å få korrespondanse med narkotikarestriktive organisasjoner utlevert. Også offentlige instanser og forskningsorganer blir sjikanert. FMR vedtok følgende uttalelse:

Cannabisdebatt på avveier

Forbundet Mot Rusgift vedtok på sitt årsmøte nylig følgende uttalelse:

Den mer eller mindre organiserte lobbyen som i aviser og på andre plattformer har tatt steget fra debatt til sjikanering av meningsmotstandere, opererer i noen sammenhenger med fullt navn og klar organisasjonstilknytning. I andre settinger er de anonymiserte og opererer på sida av sine organisasjoner. De mener seg også berettiget til å drive etterretning mot personer og organisasjoner med et restriktivt syn på narkotika.

Vi tar avstand fra metoder som beskrevet ovenfor.

Det viktigste for oss er å uttrykke støtte og oppmuntring til alle våre meningsfeller som tar belastningene ved å forsvare hovedlinjene i en narkotikapolitikk som har støtte fra 85 prosent av befolkninga og har som formål at så få som mulig skal påføres helt unødvendige skader av narkotikabruk. Er du blant det overveiende flertallet som mener narkotika fortsatt bør være forbudt? Ikke la det harde debattklimaet hindre deg i å si din mening. Din stemme trengs.

Med hilsen
Forbundet Mot Rusgift

Knut T. Reinås
forbundsleder