EMCDDA:

Årsrapport 2004 om narkotikasituasjonen i Den europeiske union og Norge.

Publisert 2004-11-25

EUs narkotikabyrå (EMCDDA) har publisert sin årlige rapport om Narkotikasituasjonen i EU og Norge. Rapporten foreligger på 19 språk, også norsk, og inneholder fakta, tall og analyser av narkotikasituasjonen i Europa sett under ett og land for land.

Her kan du finne analyser av de siste utviklingstendensene og sosiale, rettslige og politiske tiltak.
Utvalgte temaer er cannabis, komorbiditet og evaluering av nasjonale narkotikastrategier
Samtidig lanseres en utvidet nettutgave med nedlastbare PDF-filer på et eget nettsted.

Statens Institutt for rusmiddelforskning, SIRUS, som har bidratt med de norske dataene, har også lagt ut informasjon om den norske situasjonen. Disse finner du her.

Årsrapporten viser en viss nedgang i dødsfall og HIV-smitte. Men det rapporteres om flere som oppsøker hjelp for bruk av cannabis. Etter heroin er cannabis nå den hyppigst rapporterte rusgiften det søkes hjelp for.

Du kan lese mer om rapporten hos EUROPANYTT.

En pressemelding med de viktigste hovedfunnene på norsk kan du lese her.

Hovedrapporten fra EMCDDA finner du her.