Høring:

Drug Courts - Forslag om dom til alternativ soning for stoffavhengige

Publisert 2004-10-26

Et forslag om en prøveordning med alternativ straffereaksjon for rusgiftavhengige som har begått gjentagende narkotikarelatert kriminalitet blir nå sendt ut på høring. Dommerledet narkotikaprogram (DN) blir den norske betegnelsen på tiltaket. FMR er høringsinstans og skal avgi uttalelse innen 1. desember.

Det legges vekt på samarbeid med kommunene, og integrering i samfunnet må være i fokus når planer legges for innholdet i programmet . Det skal opprettes egne DN-team, som ledes av en lokal styringsgruppe. Denne styringsgruppen vil bestå av både statlige og kommunale aktører. Senteret/DN-teamet vil tilby et strukturert program til deltakerne. Programmet vil omhandle både kriminalitetsforebygging, rusmestring og mestring av dagliglivets utfordringer. Dette vil bli gjennomført av DN-teamet selv eller i samarbeid med andre. Forutsetningen er at det er et individuelt tilpasset program. DN-deltakerne har mange fellestrekk, som det med fordel kan etableres generelle tilbud på bakgrunn av.

Du kan lese høringsbrevet her, og selve rapporten her. Listen over høringsinstansene kan du lese her.