FMR arrangerte kurs for Oslopolitikere

Publisert 2009-04-29

I perioden 21. april - 7. mai arrangerte Forbundet Mot Rusgift kurs for bystyre- og bydelspolitikere i Oslo Rådhus. Temaet var alkoholkunnskap - narkotikakunnskap - og behandling/rehabilitering.

- Som alle FMRs kurs, har også dette som siktemål å formidle faktakunnskap om aktuelle problemstillinger innen alkohol- og narkotikapolitikken i Oslo. Målet er å gi en god bakgrunn for politisk vurdering i mange saker som gjelder dette feltet, mens de politiske konklusjoner naturligvis må trekkes andre steder. Slike problemstillinger kan bl.a. være: Volden i sentrum? Hasj-salget langs Akerselva. Plata-problematikken. Hvilke typer behandling virker – og for hvem? Kurset er lagt opp som en kunnskapsoppdatering, og deltakerne har så langt vært svært interesserte og lydhøre, sier kursleder, Knut T. Reinås.

Samme program blir kjørt to kvelder, slik at flest mulig har mulighet til å få det med seg i en travel hverdag. Programinnholdet er skissert nedenfor. Her vil også etterhvert alle powerpoint-presentasjonene bli lagt ut.

Kursprogram:

Kveld 1: Alkoholkunnskap 21-23 april

Hva viser forskningen om effekt av ulike alkoholpolitiske virkemidler
v/ Ingeborg Rossow, Statens Institutt for rusmiddelforskning, SIRUS
Last ned Powerpointpresentasjon her

Bevillingspolitikk i praksis
v/Anders Aurmo, Næringsetate
Last ned Powerpointpresentasjon her

Alkoholpolitisk verktøykasse
v/Knut Reinås, Leder i Forbundet mot Rusgif
Last ned Powerpointpresentasjon her

Møte med alkohol på gateplan
v/ Roy Cato Einarsen, politiet i Oslo og SAMFOR (Samarbeids forum for foreldre fokusert forebygging i Oslo)
Last ned Powerpointpresentasjon her

Kveld 2: Hva er narkotikaproblemet? 28-30 april

Narkotikasituasjonen i Oslo
v/Astrid Johanne Pettersen, uteseksjon i Oslo
Last ned Powerpointpresentasjon her

Møte med narkotikaproblemer på gateplan – et forebygingsperpektiv
v/Per Hansen, politiet i Oslo
Last ned PDF her

Hva er avhengighet? – et neurobiologisk perspektiv
v/Lilliana Bachs, Norsk Folkehelseinstitutt
Last ned Powerpointpresentasjon her

Hvordan oppleves avhengighet i et brukerperspektiv
v/ Erik Johansen, Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon
Last ned Word-dokument her

Kveld 3: behandling og rehabilitering av narkotikaavhengige 5-7 mai

Virker behandling?
v/Helge Waal, SERAF (Senter for rus og avhengighet forskning)
Last ned Powerpointpresentasjon her

Samarbeidet kommune – spesialisthelsetjeneste, utfordringer og muligheter på pasientplan
v/Gunn Eva Bekken og Harald Aasen, Ruspoliklinikk, Grorud
Last ned Powerpointpresentasjonen til Gunn Eva Bekken her og til Harald Aasen her

LAR- behandling, fordeler, ulemper og utfordringer
v/Kari Bussessund, LAR-Øst
Last ned Powerpointpresentasjonen her.

Rehabilitering av stoffavhengige – kommunens utfordringer
v/Annlaug Lia, Rusmiddeletaten, Oslo
Last ned Powerpointpresentasjon her