Høring om sprøyterom

FMR kritiske til bruk av alle typer stoffer på sprøyterommene.

Publisert 2018-06-14

kokain

Regjeringen foreslår i et høringsnotat at det skal åpnes for bruk av andre stoffer enn heroin på sprøyterommene i Oslo og Bergen. Tidligere har også stortingsrepresentanter foreslått dette, og nevner eksempelvis at bruken av amfetamin/metamfetamin og kokain har gått opp i Bergen

Det er grunn til å påpeke at disse stoffene både ifølge norsk lov og internasjonale konvensjoner er forbudte stoffer, og at en lovlig adgang til å bruke også disse stoffene vil være i strid med de forpliktelser Norge har påtatt seg. Sprøyteromsloven unntar heroin, også det er tvilsomt og er blitt utsatt for internasjonal kritikk, men en tillatelse til å bruke andre stoffer vil på ny måtte vurderes opp mot FNs narkotikakonvensjoner. Det viktigste for FMR er imidlertid at bruken av sentralstimulerende stoffer ikke bør stimuleres. Her er heller ikke overdosehensynet like sterkt inne i bildet.

  • En akseptering av en rekke nye stoffer og bruksmåter i sprøyterom, uten at politiet kan gripe inn, vil lett utvikle seg til et nytt «Plata innendørs», sier leder i Forbundet Mot Rusgift, Knut T. Reinås.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontaktpersoner: Knut T. Reinås, tlf. 97595548, Milana Macko, tlf. 94008830