Forbundet Mot Rusgift

FMR søker prosjektansvarlig medarbeider

Publisert 2018-01-18

ingress-fmrprikker-orange

Du bør ha kunnskap om rusgiftfeltet og lyst til å drive med organisasjonsbygging, forebygging og påvirkningsarbeid. Noe reisevirksomhet inngår. 

Oppgaver:

Arrangering av kurs og møter, foredrag, medlemspleie og kontaktoppfølging. Det må påregnes møter og annen virksomhet på kveldstid.

Du må være utadvendt, ryddig og kunne jobbe selvstendig. Lønn etter kvalifikasjoner og avtale.

Arbeidsplass:

FMRs lokaler i Nordahl Brunsgate 5, Oslo.

Kontakt:

Forespørsler om jobben rettes til post@fmr.no, eller Knut T. Reinås, tlf. 97595548

Søknad:

Søknad med cv sendes Forbundet Mot Rusgift, Postboks 6723 St. Olavs plass, 0130 Oslo,
Søknadsfrist 15. februar 2018. Kvinner oppfordres til å søke.