Helt uaktuelt å legalisere narkotika

Publisert 2002-03-05

Straffelovkommisjonen har lagt fram et forslag om å legalisere narkotika."Avkriminalisering av bruk av narkotika er helt uaktuelt for denne regjeringen. Denne regjeringen vil motvirke enhver legalisering av narkotika. Dette er også presisert i Sem-erklæringen, sier Odd Einar Dørum". A

Av andre liberaliserende forslag kan nevnes forslaget om å gjeninnføre den gamle promillegrensen på 0,5 promille. Du kan lese oppslag fra Bergensavisen her, Aftenpostens oppslag kan du lese her.
Hele straffelovkommisjonens innstilling kan du lese her.