Hurtigtest av narkotiske stoffer

Publisert 2004-08-16

Om få dager vil politiet i både Norge og Sverige prøve ut tre hurtigtestere som kan avsløre narkotikabruk på fem til ti minutter.
Det er første gang politiet skal ta narkoprøver av mistenkte og samtidig sende urinprøver til Folkehelseinstituttet for å få fasitsvar derfra. For å få til det, skal politiet i Norge og Sverige være ute på kontroll med de nye apparatene fra midten av august til begynnelsen av september. I tillegg vil det bli tatt prøver av innsatte i fengsler. Det er planlagt 250 tester i hvert land. Resultatene fra henholdsvis Folkehelseinstituttet og det svenske Rättsmedicinalverket skal til slutt bestemme hvilket av de tre apparatene politiet skal satse på.

Med det nye utstyret vil politiet, etter å ha tatt inn en bilist til politistasjonen, kunne avsløre i løpet av fem til ti minutter om vedkommende er påvirket av narkotika. Tiden er avhengig av hvilket apparat som blir brukt til å teste den mistenkte. Ved hjelp av bare noen få dråper urin vil politiet få indikasjon på om den mistenkte blant annet har brukt stoffer som, heroin, hasj, valium, rohypnol. Hurtigtesterne vil kunne avdekke flere stoffer samtidig. Apparater for pusteprøver er ikke nøyaktige nok ennå.

Allerede i dag har en del politidistrikter hurtigmålere for narkotika, men det er ingen samordning av utstyret. Dette vil Politidirektoratet endre på, og vil ha den utvalgte måleren som standard for alle politidistrikter i Norge. Det samme vil trolig skje i Sverige. På grunn av felles innkjøp vil politiet spare en god del penger på innkjøpet. Samtidig vil apparatet være svært pålitelig.

I et brev til Riksadvokaten tidligere i år slo Folkehelseinstituttet alarm om at stadig færre bilister blir tatt for å kjøre i narkorus. Det ble blant annet antydet at politiet vegrer seg for å bruke utvidede blodrøver for å spare penger, og at dette kan være en årsak til at færre blir avslørt. Prognoser fra instituttet viser at politiet i år vil ha 25 prosent færre kontroller i forhold til i fjor. De nye testerne kan derfor være til stor hjelp for å øke kontrollvirksomheten til politiet.

Du kan lese mer om dette temaet i Dagsavisen.