Argumentasjon vedrørende legalisering

Legalisering - pro et contra

1996-05-19
Den økende debatten om avkriminalisering/legalisering av narkotika i Europa er i gang i Norge. I USA har den pågått lenge. Mot Rusgift-redaksjonen har gjennomgått en del av argumentene i den amerikanske debatten.

Kamp mot narkotika nytter


1996-05-19
Stadig fokusering på distansen mellom samfunnets mål om et narkotikafritt samfunn og det faktum at narkotikabruken fortsatt eksisterer, truer med å ta motet fra både politikere, fagfolk og folk flest.

Legaliseringsdebatt på Internet: FMR - USA 1 - 0

1996-05-19
"Dere vinner!" skrev den narkotikaliberale avisa Anodyne Times etter en lang Internet-debatt med FMR. Vi gjengir her endel av debatten.

Legalisering - frihet?


1996-05-19
I den pågående debatten om avkriminalisering/legalisering av narkotiske stoffer synes det å være en underliggende forståelse blant legaliseringstilhengerne at den norske narkotikapolitikken baserer seg på represjon og undertrykking, mens en endret narkotikapolitikk i retning av avkriminalisering/legalisering skulle representere en utvidelse av den individuelle friheten. Frihet er et positivt ladet ord, og det kan være vel verdt å ta en diskusjon om hvilket innhold dette begrepet skal ha.

Narkotika skal ikke legaliseres

1996-05-19
Vi har nok legale rusmidler i Norge. Å liberalisere narkotikapolitikken vil skape langt flere problemer enn det løser. Spørsmålet om liberalisering - og avkriminalisering av bruk av lettere stoffer - står ikke på Regjeringens politiske dagsorden.

Kampen mot narkotika kan vinnes!


1996-05-19
Målet om et narkotikafritt samfunn er viktig. Uavhengig av hvor realistisk det er at målet kan nås. Det skal være et klart signal om at narkotikabruk ikke er ønsket i vårt samfunn. På samme måte som det er et mål å få et samfunn fritt for mord og overgrep mot barn, uten at noen tror dette kan fjernes en gang for alle. Å fjerne dette målet vil medføre en kraftig nedbygging av samfunnets normverk mot narkotikabruk.

Nils Christie og det narkofrie samfunn

1996-05-08
Dette er et svar til Nils Christies innlegg i Arbeiderbladet 8.mai 1996, av Tina Rebecca Hov Gylthe, leder i Forbundet Mot Rusgift