fmr.no

Ny studie:

"Det gode liv med LAR?"

Publisert 2007-03-05

Stiftelsen Østlandsforskning har nettopp publisert forskningsstudien ”Det gode liv med LAR?”, en kvantitativ studie av klienter i legemiddelassistert rehabilitering (LAR).

Til sammen har man spurt 674 av klientene i legemiddelassistert rehabilitering om deltakelse i studien via LAR-Nett Norge. I alt er det kommet svar fra 227 respondenter, det vil si en svarprosent på 34.

Et stort flertall av klientene i utvalget opplever at de har fått høyere livskvalitet etter at de
begynte behandlingen. De aller fleste klientene i utvalget er fortsatt meget motivert for
behandling. Flertallet av klientene i utvalget har sluttet med andre rusgifter etter at de
begynte i LAR. Halvparten av klientene i utvalget mener at de er mer opplagte etter at de
begynte behandlingen. Med tanke på effekter i forhold til depresjoner er det store ulikheter
mellom klientene i utvalget. Flertallet av klientene i utvalget har opplevd negative effekter i
forhold til seksuell lyst og evne.

Hovedproblemet er jo alle de klienten man ikke har fått svar fra. Skiller disse seg ut fra de man har fått svar fra?

Rapporten har gjort en oppsummering

Herfra kan man lese:

Forskningsstudien Det gode liv med LAR? er gjennomført fra august 2006 til februar 2007.

Dette er en kvantitativ studie av hvordan legemiddelassistert rehabilitering fungerer.

Noen av hovedfunnene er: 

Flertallet av respondentene har sluttet med andre rusgifter etter at de begynte i LAR.

Med tanke på effekter i forhold til depresjoner er det store ulikheter mellom respondentene.

Av de 76 prosent som er deprimerte er det bare 31 prosent som har fått tilbud om psykososiale/terapeutiske tiltak.

Halvparten av respondentene mener at de er mer opplagte etter at de begynte behandlingen.

Flertallet av respondentene har opplevd negative effekter i forhold til seksuell lyst og evne.

De aller fleste respondentene opplever at de har fått høyere livskvalitet etter at de begynte behandlingen.

De aller fleste respondentene er fortsatt meget motivert for behandling.

Flertallet av respondentene er/har vært smittet av hepatitt C, men få av de som er smittet har fått informasjon og tilbud om behandling.

Du finner hele rapporten hos Østlandsforskning.