fmr.no

Om Mot Rusgift nr 4/2011

Bli abonnent: Vi har nå gleden av å tilby deg/ditt studiested/din arbeidsplass et abonnement på tidsskriftet Mot Rusgift for kr 300,- for 4 nummer, fritt tilsendt.

Utgave nr 100

ISSN 0806-9107 (trykt utg.)
ISSN 0806-9166 (online)

Redaksjon

Forbundet Mot Rusgift
Torggata 1, 0181 Oslo
Telefon: 23 21 45 26
Fax: 23 21 45 01
E-post: post@fmr.no
Nettsted for FMR www.fmr.no
Nettsted for Mot Rusgift www.motrusgift.no
Bankgiro 5010.05.58553

Redaksjonen er avsluttet 31.1.2012
Organisasjonsnummer 979 213 123

Redaktør

Knut T. Reinås
Telefon: 97 59 55 48
epost: kreinas@online.no

Foto forsiden: Colourbox

Produksjon

Lynx Porter Novelli v/ Turid Viker Bråthen
Telefon: 23 13 14 80
E-post: turid@lynx.no

Design

Papirutgaven: Lynx Porter Novelli

Forbundet Mot Rusgift arbeider for å beskrive både rusgiftproblemet, årsakene og mulighetene til å bekjempe det. Bladet Mot Rusgift formidler kunnskap om dette fagområdet i fire utgivelser i året.

Redaksjonsråd:

Anders Slaatsveen, daglig leder
Olaf Aasland, forsker, Den Norske Lægeforening
Tone Øiern, frellance-journalist

Abonnement

kr 300 for fire nummer.

Annonser:

Turid Viker Bråthen
E-post: turid@lynx.no Telefon 23 13 14 80