fmr.no

Ny podcast fra FMR

Portugalmodellen II

Publisert 2017-06-27

Helge Waal

I denne podcasten intervjuer vi professor Helge Waal ved Senter for Rus- og Avhengighetsforskning i Oslo om narkotikapolitikken i Portugal og likhetene og forskjellene mellom norsk og portugisisk narkotikapolitikk.

I denne podcasten fra Forbundet Mot Rusgift samtaler vi med Helge Waal, som er professor ved Senter for Rus- og Avhengighetsforskning i Oslo. Han har vært i Portugal flere ganger og har drevet sammenlignende studier om narkotikapolitikken både i Portugal og i andre europeiske land. Her foretar han også en sammenligning mellom den norske og den portugisiske politikken og kommenterer hva en eventuell norsk narkotikakommisjon kan komme fram til i lys av diskusjonen om Portugal. Du kan høre podcasten her.