fmr.no

FMRs fagdag 2018 - Narkotika i skolen

student-1647136_1920

FMRs fagdag 2018 ble arrangert 9. november.

 

 

 

 

 

Narkotika er et problem i skolen, både bruk, salg og påvirkning i skoletiden, med relatert manglende konsentrasjon, drop out og skulk. Lærere og helsepersonell fører en ulike kamp, i konkurranse med kriminelle gjenger som gir sine tilhengere beskjed om hvilke skoler de skal søke seg inn på. Politiet bistår på sin side fra utsiden. Hva slags interesse har elevene i dette spørsmålet? Hva kan vi gjøre for å få en narkotikafri skole, hvis det er det vi ønsker?

Program som PDF her

Praktisk info

Tid
9. november 2018, kl 0900-1530

Sted
Felix konferansesenter, Bryggetorget 3, 0205 Oslo

Påmelding 
turid@lynx.no Turid Bråthen
Tlf: +47 906 04 050

Deltakeravgift
kr 1 490
Medlemmer og støtte- medlemmer: kr 1 200

Kontakt
FMR, Postboks 6723 - St.Olavsplass 0130 Oslo
Epost: post@fmr.no
Tel: +47 940 08 830

Program

Program som PDF her

09.00 Åpning v/Forbundsleder Knut T. Reinås
09.15 Internasjonal jurist, Stephan Dahlgren: FNs barnekonvensjon og barns rett til en narkotikafri tilværelse – også på skolen
10.00 Seksjonssjef, Tina Arnesen og SaLTo-koordinator, May Britt Grunnaleite, Bjerke Bydel: Hva gjør Oslo kommune og bydelene for å forebygge bruk og narkotikaproblemer blant elever i skolen, og blant ungdom generelt?
10.30 Pause
10.45 Forfatter og lærer Staffan Hubinette: Veien til en narkotikafri skole
11.30 Miljøarbeidere, Inger Stenshagen og Peter Frelsøy, Kuben v.g. skole: Hvordan kan lærere og miljøarbeidere forebygge narkotikabruk og narkotikaproblem i skolen, og hva skulle vi ønske oss?
12.15 Lunsj
13.15 Politioverbetjent, Jan Erik Bresil Oslo politidistrikt, Gatepatruljen: Forebyggende politi i skolen – praksis, begrensninger og muligheter
14.00 Generalsekretær Kjetil Vesterås, Juvente: Narkotikainformasjon i skolen – hvorfor og hvordan? Er dagens læreplaner tilfredsstillende?
14.30 Adjunkt Jonas Meyer, Majorstuen skole: TV-serien Skam, Hva forteller den om holdningene til hasj og marihuana blant ungdom?
15.00 Politioverbetjent, Jostein Sandvik, Øst politidistrikt: Hva er veien videre for narkotikasituasjonen i skolen? Oppsummering.
15.30 Vel hjem!

Innledere

Program som PDF her

              

Fagdag*