Vest Agder:

Ingen alkoholservering på Idrettsgallaen

KRISTIANSAND (Mot Rusgift) – Idrettsgallaen i Vest Agder er alkoholfri! Det understreker Terje Larssen, organisasjonssjef i Vest Agder Idrettskrets. Han er en av tre innledere under Kunnskapsturneen Idrett og alkohol i Kristiansand.

De øvrige to er Skipresidenten Erik Røste (se egen artikkel), og leder av Forbundet Mot Rusgift, som er vertskap for dette arrangementet, Knut Reinås.

Vest-Agder Idrettskrets har 80 000 medlemmer. For disse gjennomføres blant annet kurskvelder med ulike tema. Blant diss er alkohol- og dopingmidler.

–  Dette er viktige områder for oss. Vi ønsker alle at idrettsutøvere under 18 år skal kunne komme til et trygt og alkoholfritt miljø. Derfor syns vi det også er viktig å holde Idrettsgallaen vår alkoholfri, sier Terje Larssen.

Han støttes av Sigurd Ringvoll fra Kristiansands Danseklubb – KDK.

–  Vi planlegger alkoholfri fest i forbindelse med NM-arrangementet vårt. Samtidig vet vi av erfaring at sportsdanserne er vanskelige å samle etter en hel konkurransedag, sier Sigurd Ringvoll, som fullt ut er enig i at den lokale Idrettsgallaen skal være alkoholfri.

Vi ønsker alle at idrettsutøvere under 18 år skal kunne komme til et trygt og alkoholfritt miljø.

                Fra venstre: Skipresident Erik Røste, Organisasjonssjef i Vest-Agder Idrettskrets, Terje Larssen, leder i Kristiansand Danseklubb, Sigurd Ringvoll og leder i Forbundet Mot Rusgift, Knut T. Reinås

 

Vedtatte retningslinjer:

Idrettens holdning til alkohol

 1. Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité skal fremstå som en organisasjon som arbeider mot bruk av alkohol i idrettslig sammenheng. (NIFs lov §11-4 i)
 2. Barn og unge som deltar i aldersbestemte klasser (under 18 år) skal møte et trygt og alkoholfritt idrettsmiljø. Trenere, ledere og utøvere skal fremstå som gode forbilder for barn og unge og ikke nyte alkohol i samvær med utøvere i denne alder.
 3. Medlemmene i organisasjonen skal informeres om de skadevirkninger alkohol har på prestasjonsevnen, sikkerheten og det sosiale miljø.
 4. Tribunekulturen skal være trygg, familievennlig og alkoholfri. På tribunene skal det derfor ikke nytes alkohol i tilknytning til konkurranseaktiviteter. I lokaler tilknyttet idrettsanlegg gjelder de kommunale skjenkebestemmelser dersom lokalet leies ut til private. (NIFS lov §11-4 i)
 5. Idretten skal ha en restriktiv holdning til samarbeidsavtaler med bedrifter som har en vesentlig del av sin virksomhet knyttet til salg av alkoholholdige drikker/produkter. Alle organisasjonsledd pålegges å følge norsk alkohol-lov med forskrifter og retningslinjer. Arenareklame og utstyrsreklame utføres iht gjeldende lovverk.
 6. Særforbund og kretser informerer underliggende ledd, herunder klubber og lag. Norsk alkohollov gjelder for alle som deltar på idrettsarrangement i Norge. Det vil si at også internasjonale aktører må forholde seg til den norske lovgivningen når de deltar på idrettsarrangement i Norge.

Forbudet mot reklame for alkoholholdig drikk finner vi i alkohollovens § 9-2. All reklame for alkoholholdig drikk er forbudt. Alkoholholdig drikk er definert som drikk med alkoholinnhold over 2,50 volumprosent alkohol. I utgangspunktet rammes ikke reklame for lettøl av forbudet. Det er imidlertid forbudt å reklamere for andre varer med samme varemerke eller kjennetegn som alkoholholdig drikk. Dette stiller særskilte krav til lettølreklame.

Norsk alkohollov gjelder for alle som deltar på idrettsarrangement i Norge.