Årsrapport fra EMCDDA:

Kokainbruken øker i Europa

Publisert 2005-11-28

Kokain utgjør en vesentlig del av narkotikabildet i Europa, rapporterer EUs narkotikabyrå, EMCDDA i sin Årsrapport for 2005 om narkotikasituasjonen i Europa.
Indikasjonene på økt import og bruk av kokain er overveldende, og man har stadig mer omfattende dokumentasjon på kokainrelaterte helseproblemer. MCDDA mener at 1% av alle voksne kan ha prøvd stoffet i løpet av siste år, mens ca. 0,5% av alle voksne har brukt kokain i løpet av siste måned. Bruken er hovedsakelig konsentrert blant unge voksne (15-34 år), særlig unge menn, og i urbane områder. Kokainbruken varierer landene imellom, men i henhold til de fleste nasjonale undersøkelser har mellom 1% og 11,6% av alle unge europeere noen gang prøvd stoffet, og mellom 0,2% og 4,6% har brukt det i løpet av de siste 12 månedene.

Cannabis øker, de fleste land nærmer seg britisk nivå på knapt 20% som har prøvd cannabis sist år.

I år inneholder årsrapporten oversikt fra de 25 medlemsstatene i EU, Norge, og de tre kandidatlandene, Bulgaria, Romania og Tyrkia.

Det er fire kapitler om:

  • De ulike stoffene
  • Narkotikapolitikk og lovgivning
  • Skoler, ungdom og narkotika
  • Lovbrudd og strafferettslige spørsmål

Rapporten kompletteres av tre artikler på engels om ulemper for folk flest som følge av narkotikabruken, hvilke alternativer til fengsel som kan brukes i forhold til stoffavhengigte og om bruken av buprenorfin i substitusjonsbehandling. Disse kan du lese her.

Du finner rapporten hos EMCDDA her .

Du finner en god omtale av deler av innholder i rapporten hos Rus og avhengighet.

Du kan finne en annen omtale av deler av innholdet hos NRK.

Presidenten i EURAD, Grainne Kenny, advarte nylig Norge mot en kokainepidemi.