FNs World Drug Report:

Narkotikaspredningen stagnerer

Publisert 2004-07-12

Rundt 3 prosent av jordens innbyggere, 185 millioner mennesker brukere illegale rusgifter. Cannabis og ecstasy har spredd seg raskt de senere årene, mens bruk av heroin, kokain og amferamin ikke lenger øker.
Dette framgår av FNs nye globale narkotikarapport, som nå er lagt fram.
Den omfattende rapporten World Drug Report med de siste trender, analyser og statistikk ble nylig lagt fram av FNs byrå for narkotika- og kriminalitetsbekjempelse, UNODC i samband med den internasjonale anti-narkotiiadagen den 26. juni. Til tross for at omfattende rusgiftproblemer og narkotikaepidemier har pågått siden 1950-tallet , så konstateres det at det store flertallet mennesker avstår fra bruk av narkotika. Litt mer enn 4 prosent av alle over 15 år brukte ifølge FN i fjor en illegal rusgift. Dette sammenlignes med at ca. 30 prosent brukte tobakk.

Spredningen av narkotika holder kanskje på å miste litt av farten, står det i rapporten. Men sjefen for byrået, italieneren Antonio Maria Costa, understreker  i forordet at forbruksnivået fortsatt er "uakseptabelt". 

Narkotika truer både den enkeltes helse og trygghet, samtidig som trafikken undergraver fattige samfunns stabilitet ved å fyre opp under konflikter og kriminalitet.

Du kan lese mer om rapporten hos Drugnews.

En pressemelding fra FNs byrå for narkotika- og kriminalitetsbekjempelse, UNODC, kan du lese her

Selve rapporten kan du lese her.