17.-19. april 2015

Nordisk kurs om narkotika

Publisert 2015-05-22

Her er programmet - last ned innleggene.

Program

Fredag kveld
Kl. 17.00: Ankomst
Kl. 18.00: Middag
Kl. 20.00: Vi greide det – to exbrukere gir oss sin historie.
Kl. 21.00: Filmen «Reading, Writing and Reefer».
Kl. 23.00: Ro
Lørdag:
Kl. 08.00: Frokost
Kl. 09.00 -09.45: Vårt nevrobiologiske utgangspunkt -  Liliana Bachs
Last ned innlegg (Powerpoint PPTX 2Mb)
KL. 10:00 -10.45: Narkotika og epidemiologi:
Tall fra Global drug report/EMCDDA/SIRUS/CAN/ESPAD
Marked - Tilgjengelighet og forbruk, pris og forbruk -Stig Erik Sørheim
Last ned innlegg (Powerpoint PPTX 9Mb)
Kl. 11.00 - 11-30:

En narkotikakultur – den sosiale påvirkning – smitteperspektivet –
overdosedødelighet – Fred Nyberg
Last ned innlegg (Powerpoint PPTX 10Mb)

Kl. 11.30: Hva har vi lært? - knagger v/Meena Golabæk
Last ned innlegg
Kl. 12.00: Lunsj
Kl. 13.00 -14.45:

Cannabis – fakta  :  - Fred Nyberg
Last ned innlegg (Powerpoint PPTX 5Mb)

Kl. 15.00 -15.45: Legalisering/avkriminalisering
Er fengslene fulle av narkomane?
Hva har skjedd i USA og Portugal? -  Stig Erik Sørheim
Last ned innlegg (Powerpoint PPTX 6Mb)
Kl. 16.00 – 17.00: Narkotikahistorie
Historisk blikk på kokainsituasjonen i Norge/Sverige og i Sør-Amerika   Lasse Wierup
Last ned innlegg (Powerpoint PPTX 37Mb)
Kl. 17.15 – 17.45: Vårt ideologiske ståsted
Passivisering – Demokrati – FMRs program -Knut T. Reinås
Last ned innlegg (Powerpoint PPTX 2Mb)
Kl. 18.00: Middag
Kl. 20.00: Sosialt – rollespill - argumentasjonstrening
Kl. 21.00: Quiz v/Maria Aspen
Kl. 23.00: Ro
Søndag:
Kl. 08.00: Frokost
Kl.09.00 - 09.30: Skadereduksjon – behandling
Sprøyteutdeling – Sprøyterom    - Knut T. Reinås
Kl. 09.30 - 10.00: Heroinutdeling - LAR (Metadon, Subutex/Suboxone) – Helge Waal
 
Kl. 10.15-10.45: Muligheten og forutsetningen for et rusgiftfritt liv –  Øyvind Hansen
Last ned innlegg (Powerpoint PPTX 4Mb)
Kl. 11.00 – 12.00:

Historisk blikk på hippiebevegelsen, Vietnamkrigen og narkotikautviklingen i USA - Jan Krogh

Kl. 12.00: Lunsj
Kl. 13.00 - 15.00:

Det nytter å bry seg – fortsatt - Ole Vidar Øyseth
Last ned innlegg (Powerpoint PPTX 17Mb)

Kl. 15.15: Avslutning – utdeling av kursbevis
Kl. 15.30: Hjemreise