Nye trykksaker fra FMR

FMR_PP_Cover_01

I en tid hvor individuell og liberalistisk tankegang er blitt politisk korrekt, kan det være greit å få et korrektiv som peker framover mot færre rusgiftskader og lavere forbruk av så vel alkohol, som narkotika og beroligende medikamenter.

Nå har Forbundet Mot Rusgift produsert en sammenstilling av de viktigste kravene vi kan stille til samfunnet dersom vi skal forebygge rusgiftskader, gi hjelp til dem som er avhengige, og gi bistand til de pårørende.

Heftet inneholder avsnitt om:

 • Visjon og formål for kampen mot rusgift
 • Forbundet Mot Rusgifts allmenne verdigrunnlag
 • Definisjoner
 • Hva er rusgiftskader?
 • Historikk
 • Hva er årsaken?
 • Finnes det positive sider ved alkoholbruken?
 • Alkoholpolitikk
 • Narkotikapolitikk
 • Forebygging
 • Behandlingspolitikk
 • Lavterskel helse- og omsorgstiltak
 • Sosialt ansvar – personlig alkoholatferd – avhold.

Nå har Forbundet Mot Rusgift produsert en sammenstilling av de viktigste kravene vi kan stille til samfunnet dersom vi skal forebygge rusgiftskader, gi hjelp til dem som er avhengige, og gi bistand til de pårørende.

I våre dager diskuterer både politikere og fagfolk narkotikaspørsmål, men det virkelig store rusgiftproblemet er jo alkohol.
Forbundet Mot Rusgift har produsert en ny bro-?sjyre om alkohol, spesielt innrettet mot ungdom. Den tar opp temaer knyttet til alkohol, noe som de fleste unge er opptatt av:

 • Vi har sett det senest i alle varslingssakene om politikere (mee too-sakene) både i voksenpartiene og i ungdomsorganisasjonene.
 • «Jeg var påvirket av alkohol», har vært den klart mest brukte forklaringen – og unnskyldningen.
 • Stadig flere organisasjoner sier nei til alkohol ved sosiale sammenkomster. Nettopp for å unngå overgrep og trakassering.

Flott at det tas slike grep, men ansvaret påhviler likevel hver enkelt av oss. Det er du og jeg som må ta ansvar. Våge og ta ansvar, selv om det sosiale drikkepresset er sterkt. Når du ligger der og har dummet deg ut, er det ikke så mange fra «heiagjengen» som står opp for deg.


Begge trykksakene kan bestilles gratis på: www.fmr.no / post@fmr.no / +47 940 08 830