Om Mot Rusgift nr 2/2016

Bli abonnent: Vi har nå gleden av å tilby deg/ditt studiested/din arbeidsplass et abonnement på tidsskriftet Mot Rusgift for kr 300,- for 4 nummer, fritt tilsendt.

mr109-collage-stor.jpgUtgave nr 109

ISSN 0806-9107 (Trykt utgave)

Redaksjon

Forbundet Mot Rusgift
Torggata 1, 0181 Oslo
Telefon: 23 21 45 26
Fax: 23 21 45 01
E-post: post@fmr.no
Nettsted for FMR www.fmr.no
Nettsted for Mot Rusgift www.motrusgift.no
Bankgiro 5010.05.58553

Redaksjonen er avsluttet 1.8.2016
Organisasjonsnummer 979 213 123

Redaktør

Knut T. Reinås
Telefon: 97 59 55 48
epost: kreinas@online.no

Produksjon

Lynx Porter Novelli v/ Turid Viker Bråthen
Telefon: 23 13 14 80
E-post: turid@lynx.no

Design

Forside: AdobeStock 

Papirutgaven: Lynx Porter Novelli

Forbundet Mot Rusgift arbeider for å beskrive både rusgiftproblemet, årsakene og mulighetene til å bekjempe det. Bladet Mot Rusgift formidler kunnskap om dette fagområdet i fire utgivelser i året.

Abonnement

kr 300/år.

Annonser:

Turid Viker Bråthen
E-post: turid@lynx.no Telefon 23 13 14 80

TIL BIDRAGSYTERNE

Tidsskriftet Mot Rusgift redigeres etter redaktørplakaten. Tidsskriftet er medlem av Norsk Tidsskriftforening. Innhol- det i artiklene står for forfatternes regning, og er ikke nød- vendigvis uttrykk for redaksjonens eller eierens syn.

Vi behandler temaer innenfor områdene alkoholpolitikk, narkotikapolitikk, behandlingspolitikk, rusgiftforebygging, dopingproblematikk, rusgiftforskning og internasjonalt samarbeid.

Tidsskriftet Mot Rusgift har over tid utviklet sin terminologi, og alle bidrag og artikler blir redigert i samsvar med dette. Hensikten er å få en så enhetlig stil som mulig. Vi bruker ikke begrepet «misbruk», eller sammensetninger med dette. Vi bruker ikke begrepet «rusbehandling», men f.eks. avhengighetsbehandling. Vi bruker ikke begrepene «alkoholiker» eller «narkoman», men begreper som «alkoholavhengig», «narkotikaavhengig» osv. Vi bruker også gjennomgående begrepet «rusgift» istedenfor «rus- middel», som er mer vanlig i offentlig sammenheng.

Se: http://fmr.no/ordbok

Vi inviterer skribenter innenfor rusgiftfeltet til å skrive i Mot Rusgift. Ubestilte bidrag honoreres ikke.

Dersom du ønsker å skrive i Mot Rusgift, eller har tips om hva vi skal skrive om, ta kontakt.