Oppslutningen om Vinmonopolet økt

Publisert 2017-01-20

I en undersøkelse som Sentio Research Norge har gjort for Actis, er et representativt utvalg av befolkningen blitt bedt om å ta stilling til følgende påstand: «Dagens vinmonopolordning bør bestå». 80 prosent er enige i dette, mens 16 prosent er uenige og 5 prosent ikke har tatt stilling. Kjønnsforskjellen er liten, 77 prosent av mennene og 82 prosent av kvinnene er enige.

vinmonopolet-400.jpgOppslutningen om Vinmonopolet er stor i alle aldersgrupper, lavest i gruppen under 30 år med 72 prosent, og høyest i alderen over 60 år med 88 prosent. I Nord-Norge er oppslutningen størst med 88 prosent, og lavest i Oslo med 71 prosent.

Mens det rundt år 2000 var ca. 50 prosent av befolkningen som ønsket endringer, slik at vin, eller vin og brennevin skulle selges i dagligvarebutikker, er nå oppslutningen om dagens vinmonopolordning betydelig styrket, ifølge denne siste undersøkelsen.