Til FMR


Skole førsteside

Grunnskolen 1. - 4. trinn 5. - 7. trinn 8. - 10. trinn Videregående opplæring Internettressurser Nyheter Bestill papirutgaver

Søk
Nordreisa ungdomsskole:

Orkidéer mot narkotika

Publisert 2004-03-19

NORDREISA: I 10-15 år har det vært tradisjon for åttende klasse på Storslett skole å selge orkidéer og samtidig jobbe med anti-rusgift-holdninger.
I år er det slik at Storslett ungdomsskole allerede arbeider mye med et kommunalt anti- rusprosjekt. Derfor setter ikke skolen av så mye tid til å gjennomføre den faglige delen av orkidékampanjen, men elevene skal ut og selge fyrstikkesker til inntekt for orkidékampanjen på fredag. Organisasjonene bak kampanjen er juvente, Forbundet Mot Rusgift, BlåKors, blåkorsungdom, Landsforbundet Mot Stoffmisbruk og Worldwide International Foundation. Inntekten fra fyrstikksalget, går til å videreføre arbeidet med å få flere til å si NEI til narkotika.

Du kan lese et oppslag om saken i Framtid i Nord her.

Ressurskatalogen lages av:
Forbundet Mot Rusgift, e-post: post@fmr.no
Rusfri oppvekst (tidl. Norsk Læreravholdslag), e-post: post@rusfrioppvekst.no
Dette prosjektet er finansiert med Extra-midler fra Helse og Rehabilitering.