Oversikt over rusgiftinstitusjonene

FMRs oversikt over rusgiftinstitusjoner i Norge og Norden forøvrig (Her finner du også linker til organisasjoner og tidsskrifter.)

Fagrådets oversikt over medlemstiltak

Nettstedet rustiltak.no utarbeidet av SIRUS, med oversikt og søkemuligheter innenfor rusgiftbehandling, legemiddelassistert behandling og barnevernstiltak.