Testing:

Påvisning av rusgifter i urin

Publisert 2005-02-09

En artikkel i Legetidsskriftet drøfter hensiktsmessigheten ved urinprøver for å påvise bruk av rusgifter. Det er viktig å vite hva man ønsker å få ut av testingen og hva prøvesvaret skal brukes til, mener tidsskriftet.
Artikkelen gir oversikt over en del av de områder der slik testing kan være aktuelt, og hvilke forsiktighetsregler som bør gjelde. Men artikkelen gir ikke svar på spørsmål som mange stiller seg: Skal tilfeldig urinprøvetesting bli  vanlig i arbeidslivet, i skolen, og i så fall under hvilke betingelser? Artikkelens hovedbudskap er følgende:

  • Den mest hensiktsmessige måten å måle rusgiftbruk på er vanligvis å undersøke urinen
  • Det er viktig å klarlegge hva slags informasjon man ønsker å få ut av testingen og hva et positivt prøvesvar skal brukes til
  • Det skal være et klart skille mellom prøver tatt i medisinsk sammenheng og prøver der positivt svar kan medføre alvorlige sanksjoner, slik som tap av skoleplass, arbeidsplass eller omsorg for barn.
  • Du kan lese hele artikkelen her.

    Du kan lese rundskriv om hvilke regler som faktisk gjelder for slik prøvetaking her  og her.

    Du kan lese en rapport om rusgifttesting av skoleelever her.