PDF av denne utgaven av "Mot Rusgift"

Illustrasjon
Her finner du en PDF av Tidsskriftet Mot Rusgift 2/2007, utgave 83 - Rusgiftavhengighet og psykiske lidelser

Se PDF her (564 Kb)