Regjeringen vil styrke barns rettsvern

Publisert 2003-03-24

Regjeringen har fremmet forslag om å gjøre FNs barnekonvernsjon til en del av norsk lov. Dermed sikres også barn retten til å vokse opp i et narkotikafritt miljø
"Partene skal treffe alle egnede tiltak, herunder lovgivningsmessige, administrative, sosiale og undervisningsmessige tiltak, for å beskytte barnet mot ulovlig bruk av narkotiske eller psykotrope stoffer, slik disse er definert i de relevante internasjonale traktater, og for å hindre at barn blir brukt i ulovlig produksjon og handel med slike stoffer."

Du kan lese pressemeldingen fra Justisdepartementet her. Lovforslaget kan du lese her.