Byrådet i Oslo:

Situasjonen bedre etter stengning av Plata

Publisert 2004-07-02

Byråd Eckbo hevder i Dagsavisen at det er strutsepolitikk å gå inn for å opprettholde Plata som arnested for kjøp, salg og bruk av narkotika, når man ikke samtidig tar til orde for å legalisere narkotika.

I en polemikk med Ole Martin Holte, leder for Fransiskushjelpens gatearbeid, gir hun uttrykk for at kommunens oppgave er å gi alle innbyggere i Oslo en hverdag preget av verdighet og respekt.

Fransiskushjelpen deler ut ca. 12.000-15.000 sprøyter i måneden som Oslo kommune finansierer. For å sette det i perspektiv ble det i april i år delt ut 209.979 sprøyter i Oslo. Ved siden av Fransiskushjelpen, deles det ut sprøyter i Tollbugata 3, Marcus Thranes Hus, Dalsbergstien Hus, Thereses Hus og på Ila Hybelhus.

Det vurderes å starte med sprøyteutdeling flere steder. Det finnes således mange muligheter til å få tilgang på rene sprøyter selv om ikke sykepleie på hjul står parkert på Plata. Det finnes også mange hjelpetrengende mennesker i Oslo som Fransiskushjelpen kan hjelpe selv om de ikke oppholder seg på Plata.

I tillegg til sykepleien på hjul som Fransiskushjelpen tilbyr, har kommunen feltpleiestasjoner i Tollbugata 3, Ila Hybelhus, Marcus Thranes Hus, Dalsbergstien Hus, Pro-senteret og Fredensborg bosenter. Frelsesarmeen har feltpleie i Urtegata kontaktsenter, og Kirkens Bymisjon har det ved Natthjemmet.

Det har vært en stor økning i antallet konsultasjoner i feltpleien i 1. tertial i år sammenlignet med samme tid i fjor. Dette er blant annet et uttrykk for at vanlige helsetjenester henviser rusgiftavhengige til feltpleien.

"Dette er uheldig fordi rusmisbrukerne har pasientrettigheter som alle andre, men får ikke oppfylt dem i stor nok grad. Dette er noe jeg jobber med både i forhold til kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

"Vi ønsker ikke å sparke noen som ligger nede, tvert imot vil vi bidra til å få de opp på bena igjen. Det har ingenting med verdighet å gjøre at en skal kunne bedrive kriminelle aktiviteter åpenlyst uten at noen griper inn på Plata", skriver Eckbo.

"Ei heller er det verdig å injisere narkotika åpenlyst i Oslo sentrum og måtte eksponere sin fortvilte situasjon. Tilbudet om mer verdighet finnes der for dem som ønsker å benytte seg av det i kommunens og de frivillige organisasjonenes hjelpeapparat, men jeg kan ikke true noen til å bruke det."

Status så langt er at antallet overdoser har sunket merkbart etter at Plata-miljøet ble oppløst. Ambulansepersonell har uttrykt i media at de har registrert færre overdoseutrykninger etter at politiets aksjon ble iverksatt. Hundrevis av personer er tatt for kjøp, salg og bruk av narkotika. Nærmere førti barn er tatt hånd om av barnevernet.

"Politiet har selv uttalt at det som foregikk på Plata ikke kunne fortsette, blant annet av hensyn til rekruttering. Nå er det på tide at Holte og andre kritikere begynner å være konstruktive, istedenfor å påberope seg å ha hele byen på sin side. Jeg tror innbyggerne i Oslo har forståelse for at Plata måtte fjernes. Det viktigste for meg er å hindre unge i å komme inn i et narkotikahelvete, og gi de som er der et tilbud om et verdigere liv", slutter Eckbo.

Kommentar: Tallet på overdosedødsfall i Oslo gikk ned fra 15 i mai, før Plata ble tømt, til 10 i juni, etter at Plata ble tømt- Men tallet for mai var ekstremt høyt, og skyldes sannsynligvis spesielle forhold som f.eks. at et parti særlig rent heroin har funnet veien til hovedstaden (Du kan lese mer om det her.). Men tallene i juni er også høyere enn på lenge. Vanlige tall for de fire første månedene i år har svingt mellom 4 og 6 dødsfall pr. måned. Man kan naturligvis spekulere på om tallene i juni ville vært like høye som i mai, dersom ikke Plata-aksjonen hadde inntrådt. Men dette er det vanskelig å si noe sikkert om. Men erfaringene fra andre europeiske byer som har redusert overdosetallene sine, har vært at stengning av den offentlige narkotikascenen må være en del av strategien. Dette kan du lese om i en rapport om overdosedødsfall som ligger her.

Margareth Eckbos innlegg i Dagsavisen kan du lese her.