Skadereduksjon

Skadereduksjon er tiltak som opprettes for stoffbrukere som fortsatt bruker narkotika.

A day in the honour of Arthur Guiness is promoted as a day for music

Physicians and musicians protest against the launching of "Arthur's day" in Ireland

2013-10-09

At the same time it's expected that youth should drink reasonably. A sham..


Salg av ILA hybelhus, som tilbyr akuttplasser for folk som sliter med rusgifter

Hvorfor skjer dette?


2013-08-27

En del om hverdagen slik han opplevde den

En sønn av en heroinmisbruker forklarer sitt syn på heroinutdeling

2013-06-23

Hvilke konsekvenser får dette for forebygging

Overdosedødsfall i årene 2006-2008


2013-06-05

F eks ble det sterke reaksjoner da hun var i mot 3 liters pappvin og for stengning kl 2.

Tøff politiker.. møter de verste reaksjonene når hun sier hva hun mener i alkoholsaker

2013-04-10
FMR har ofte framholdt forskningsresultater som viser at tilgjengelighet og pris virker inn på mengden alkoholskader. Det er ikke bare avholdsfolk som kjenner til det.

It should have so many benefits attached to it.. but numbers show that methadone alone is lethal.

Methadone as a major killer


2013-04-10

Til Helseminister Jonas Gahr Støre

Uttalelse om heroinrøyking fra FMRs årsmøte 2013

2013-04-10

Innlegg i rusgiftdebatten .. etterlyser faglighet og resultatbevissthet i politikken


2013-03-20

Tillatt røyking av heroin i Sprøyterommet har neppe stor effekt

Tiltak mot overdosedødsfall må ikke baseres på anekdoter, men på oversikt

2013-03-06

Narkotikapolitisk feilgrep:

Sprøyteromsloven gjøres permanent


2009-04-03
Regjeringen foreslo i dag å gjøre sprøyteromsloven permanent, og dermed åpne for at alle norske kommuner kan åpne sprøyterom for injisering av heroin.
- Dette innebærer en defacto legalisering av heroin, sier leder i Forbundet Mot Rusgift, Knut T. Reinås

Sprøyterom

Debatten om sprøyterom er veldig aktuell. Som en service til dem som ønsker å sette seg inn i noen av argumentene rundt dette tiltaket, legger Forbundet Mot Rusgift her linker til en del sentrale dokumenter som omtaler sprøyterom.

Overdoser


Overdosedødsfall har vært blant de viktigste diskusjonstemaene i norsk narkotikapolitikk de siste årene. Vi legger her ut en del artikler som vi håper kan bidra til å øke forståelsen om temaet.

FMR-konferanse i Oslo 31. oktober 2001:

"Harm reduction - en løsning for norsk narkotikapolitikk?"

2001-09-01
FMR arrangerte konferanse med forelesere fra fagkretser og politiske miljøer i inn og utland.