HIV-forebygging

Sprøyteutdeling til stoffbrukere mindre effektivt enn antatt

Publisert 2006-06-29

SIRUS-forskeren, Ellen Amundsen har sett på ulike måter å forebygge smitteoverføring hos stoffbrukere.
I Juli-nummeret av tidsskriftet Addiction sammenlignes sprøyteutdeling med andre smitteforebyggende metoder, og pekes på viktige feilkilder i den forskning som sprøyteutdelingen har vært basert på.

Amundsen peker på to viktige faktorer som det ikke er tatt hensyn til i studiene. Den første faktoren er den naturlige, eller vanlige, utvikling av HIV epidemier blant sprøytebrukere og den andre er omfang av kjent HIV sykdom blant dem som benytter seg av sprøyteutdeling. Dataene bør re-analyseres for å studere om sprøyteutdeling kan redusere veksten i en oppstart av en epidemi, unngå så høy topp og/eller raskere redusere epidemier på retur. Det vises til at HIV-testing og veiledning av stoffbrukere har vist seg å ha god forebyggende effekt.
I artikkelen hevdes det at teorien om sprøyteutdelingens overlegenhet som HIV-forebyggende tiltak blant stoffbrukere er svekket.

Du kan lese et resyme hos SIRUS. For å lese tidsskriftet Addiction på nettet må du være abonnent. For å se hvordan du kan bli det ,eller lese innholdsfortegnelsen, kan du gå hit. En tidligere studie med Amundsen som førsteforfatter viste til at de nordiske land hadde valgt ulike strategier for å forebygge HIV-smitte blant stoffbrukere, og at HIV-testing og veiledning hadde vist seg å ha god effekt i Sverige. Les mer om dette hos FMR.