Folkehelseinstituttet:

Spyttprøver god nok testmetode for rusgiftpåvirkning

Publisert 2005-05-04

Ved laboratoriene kan man nå påvise legemidler og rusgifter i spytt, helt ned i svært små konsentrasjoner. Utviklingen kan føre til at blod- og urinprøver i større grad kan erstattes av spyttprøver ved rusgift-testing på arbeidsplasser, i fengsler og institusjoner.
Det er Folkehelseinstituttet som skriver dette.

Ved Folkehelseinstituttet har det de senere år vært nedlagt betydelig innsats i utvikling av metoder for å påvise et stort antall stoffer i lave konsentrasjoner fra et lite spyttprøvevolum. Dagens forsknings- og utviklingsaktiviteter vil sannsynligvis kunne føre til at spyttprøver i større grad kan erstatte både blod- og urinprøver , når det gjelder å påvise bruk av rusgifter.

Du kan lese hele artikkelen her.

Her kan du lese om andre tester som er i bruk.