Svensk aksjonsplan mot narkotika

Av Knut T. Reinås

Publisert 2002-08-26

Den nye svenske narkogeneralen, Bjørn Fries, har nettopp lagt fram en ny narkotikapolitisk aksjonsplan, kalt "AKTIONS PLAN 2002 för narkotikapolitisk mobilisering och samordning". Her skal svenskene over en 3-årsperiode bruke 325 millioner i friske penger for å motvirke det økende narkotikaproblemet man også opplever i Sverige, deriblant 40 millioner til en egen storbysatsning.

I hovedsak er målene med planen uttrykt slik:

  • tilgangen til narkotika skal kveles
  • flere ungdommer skal avstå fra å prøve og eksperimentere med narkotika
  • flere personer med narkotikaproblemer skal få hjelp til å slutte med sin stoffbruk

Det slås i planen fast at dette vil kreve en høyere politisk prioritering av narkotikaspørsmålet, og en bedre samordning.mellom ulike sektorer, som behandlingsapparat, førstelinjetjeneste, kriminalomsorg o.a. I det forebyggende arbeidet vil det bli satset stort både på skolen, foreldrene og de frivillige organisasjonene. Du kan lese den svenske regjeringens pressemelding om saken her (PDF-format) , og selve handlingsplanen i sin helhet her (PDF-format)