Norge jumbo:

Ungdom med rusgiftproblemer får ikke hjelp

Publisert 2005-02-07

Norge er blant de dårligste i Europa i å hindre at vanskeligstilt ungdom ruser seg. Polen og Ungarn er flinkere, viser en rapport fra EU.
Den årlige rapporten fra EUs narkotikabyrå levner Norge liten ære når det gjelder å forebygge at utsatt ungdom ender i rusgiftavhengighet. Ifølge rapporten har Norge iverksatt svært få tiltak på området. Dermed er Norge i det europeiske bunnskiktet, bak land som Hellas, Polen og Tsjekkia i tillegg til Storbritannia, Finland og Sverige.

Det er altfor liten innsats for å hindre at unge mennesker i faresonen utvikler et rusgiftproblem, bekrefter seniorrådgiver Odd Hordvin i Statens institutt for rusmiddelforskning, SIRUS. Det er han som rapporterer om norske tiltak til EU. - Vi har svært få tiltak å melde fra om, sier Hordvin.

Avdelingsdirektør Jens Guslund i Sosial- og helsedirektoratet erkjenner at dette er et forsømt område:

- Det er riktig at innsatsen ikke er god nok. Det er kommunene som har ansvaret for denne typen forebygging, men det varierer lokalt i hvilken grad man prioriterer dette.

- Er det litt flaut?

- Ja, det er det. Men jeg kjenner ikke godt nok til hvordan man har kommet frem til tallene i rapporten. Vi skal nå utvikle nye strategier på området og er allerede i ferd med å kartlegge hvilke grupper som har størst behov for tiltak.

Les hele saken i Aftenposten.

Les EMCDDAs årsrapport for 2004 her.