Skjerpede regler:

Unge mister lappen ved lavpromille

Publisert 2012-02-16

Alle som har førerkortet på prøve vil nå miste førerretten hvis de blir tatt for lavpromille. Dette innebærer et skjerpet regelverk for ferske og unge førere, som nå mister førerretten allerede ved en promille på 0,2 eller mer, sier UP-sjef Runar Karlsen til www.politi.no.

Endringen trådte i kraft fra og med 1.februar. Dette er et målrettet og godt forebyggende tiltak som retter seg mot en høyrisikogruppe av førere som bl.a. er overrepresentert i dødsulykkene, fortsetter Karlsen.
Tall fra Utrykningspolitiets nye studie om risikovillige førere viser at hele 88 prosent av rusførere var menn, og at unge menn i alderen 18-25 år utgjorde hele 30 prosent.
Om kort tid starter vinterferien i store deler av landet og UP vil selvsagt være mye på veiene.
Atferdskontroller med fokus på hastighet og rusgiftpåvirkning har den høyeste prioritet.
Dette budskapet er en særlig påminnelse om at inntak av alkohol eller andre rusgifter ikke må kombineres med kjøring av motorvogn.

Les mer hos politi.no