Forebygging av HIV blant injiserende sprøytebrukere:

Vel så viktig med HIV testing og rådgivning som utdeling av sprøyter?

Publisert 2004-10-26

Forebygging av HIV smitte blant sprøytebrukere bør legge mer vekt på et høyt omfang av HIV testing og rådgivning enn fri tilgang til sprøyter/ sprøytebytteprogrammer. Dette vises i en norsk studie.
Denne studien sammenlignet forebyggingsstrategier med den faktiske utviklingen av HIV blant sprøytebrukere i Norge, Sverige og Danmark.

Legal og enkel tilgang til rene sprøyter har vært ett av flere virkemidler i Norge for å hindre utbredelse av HIV blant sprøytebrukere. Rådgivning og hyppig HIV testing har vært et annet virkemiddel. I tillegg bidrar rehabilitering i og utenfor institusjon til at personer slutter med illegal narkotikabruk eller reduserer omfanget av slik bruk og dermed reduserer risikoen for å bli smittet. Norge, Sverige og Danmark valgte på 80-tallet og utover 90-tallet en noe ulik vektlegging på og sammensetning av disse tiltak. Dermed ble det mulig å sammenligne effekten av sprøyteutdeling/legal tilgang på sprøyter med effekten av rådgivning og testing ved hjelp av beregninger av HIV epidemiutvikling basert på at de tre lands gode HIV og AIDS registre. I tidligere studier er det vist at sprøyteutdeling/ sprøytebytteprogrammer kan ha positiv effekt på HIV utviklingen. Det samme gjelder for HIV testing og rådgivning og andre behandlingstiltak. I en studie publisert i European Journal of Public Health med hovedforfatter Ellen J. Amundsen, påvises at når en ser på tiltakene i sammenheng i Skandinavia så gir et høyt nivå på HIV testing og rådgivning bedre resultater enn legal og enkel tilgang til rene sprøyter. Dette er den eneste studien så langt hvor de ulike tiltak er vurdert i sammenheng.

Du kan lese et sammmendrag av denne studien og om hvordan den nå inngår som et sentralt punkt i den svenske debatten om sprøytebytteprogrammmer eller ikke på SIRUS' hjemmeside her.

Ellen J. Amundsen, Anne Eskild, Hein Stigum, Else Smith, Odd O. Aalen

European Journal of Public Health Vol 13 (3): s. 252-258
Du kan lese et engelsk sammendrag av artikkelen her , og artikkelene i fulltekst her  hvis du abonnerer på tidsskriftets online-tjeneste.