Vi som er imot narkotika

Publisert 2016-08-25

Vi er mange som prøver å bekjempe bruken.

  • Noen av oss er tidligere stoffbrukere, som har tatt et oppgjør med vår avhengige og lever et narkotikafritt liv.
  • Noen av oss er pårørende til mennesker med avhengighetsproblemer.
  • Noen av oss er foreldre, som ikke ønsker at barna våre skal prøve eller bruke narkotika.
  • Noen av oss er lærere som ser at narkotikabruk er i omløp på skolen vår.
  • Noen av oss er ungdomsarbeidere, som ser at fritidsklubber og ungdomstiltak blir truet av narkotikaomsetning.
  • Noen av oss er behandlere som hver dag ser hvor vanskelig det er å bli kvitt en narkotikaavhengighet når den først er oppstått, og som ønsker å forebygge at flere får samme problem.
  • Noen av oss er ungdommer som ønsker å leve et narkotikafritt liv.

Noen av narkotikamotstanderne har samlet seg i Forbundet Mot Rusgift- som medlem eller sympatisørmedlem.  Hvis du er enig i FMRs narkotikapolitikk, bli med og støtt oss. Du trenger oss. Vi trenger deg. Gå til: www.fmr.no/skjema

sykkelisolnedgang_625x417.jpg