Riksadvokaten:

Vil ha fast narkogrense for bilkjøring

Publisert 2004-11-27

Riksadvokaten og Nasjonalt folkehelseinstitutt foreslår nå en fast grense for hvor mye narkotiske stoffer en bilfører kan ha i kroppen, slik som det i dag er for alkohol.

- Vi ønsker oss en fast grense på de stoffene hvor det er mulig å sette en slik grense. Det vil forenkle både håndheving og straffeforfølging av denne typen tester, og kan bidra til å frigjøre ressurser til flere politikontroller, sier Knut H. Kallerud, førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Riksadvokaten mener også forslaget kan gi et viktig bidrag til sikrere trafikk. Etter å ha forhørt seg med fagmiljøet i Folkehelsa har Riksadvokaten sendt brev til både Helse-, Justis- og Samferdselsdepartementet hvor de fremhever sitt syn.

De to sistnevnte departementene har nedsatt en arbeidsgruppe som ser på forslaget. Der sitter også representanter fra politiet, påtalemyndigheten og Folkehelseinstituttet.

Gruppen ventes å levere sin innstilling til departementene i februar-mars neste år, og Stortinget vil behandle den i løpet av våren 2005.

Les mer i Dagsavisen.