Ny undersøkelse:

Bruk av Khat i Norge

Publisert 2006-10-06

Bruk av khat er et mye mer sammensatt problem enn det som hittil har kommet fram i media, hevder forsker Tore Gundersen ved NOVA. Det er ikke så mange problembrukere av khat, men for dem er imidlertid de sosiale og helsemessige konsekvensene store.

Brukerne er voksne, somaliske menn
Det er somaliere som bruker khat, og det er blant voksne menn vi finner de fleste brukerne. Blant ungdom og kvinner er bruken marginal. Det vanligste er å nyte khat i sosiale sammenhenger, og de fleste bruker khat på en måte som kan sammenliknes med etniske nordmenns bruk av alkohol. Forbruket og måten å bruke khat på ser ut til å ha endret seg de siste årene i retning av mer og oftere.

Omfang i Norge og Oslo
Det meste av omsetningen i Norge er knyttet til en kafe/klubb i en leiegård på Grønland i Oslo. Ca. 250 personer fra kafeen, 500 personer fra hele Oslo og 1400 personer fra Oslo og omkringliggende byer kjøper khat hver dag. Utover i landet vil leveransene være uregelmessige, og det er vanskelig å si noe sikker om antall brukere totalt i Norge. Det er to andre aktive khat-miljøer utenfor Oslo: Skien og Bergen. En bunt khat koster ca. 200 kr, og det er vanlig å bruke fra én til tre-fire i en khat-samling.

Du kan lese mer om dette hos NOVA. Hele rapporten kan du lese her.

Du kan lese et oppslag om saken i Dagsavisen.