Stavanger Oilers: «Vi er en del av underholdningsbransjen»

OILERS

STAVANGER (Mot Rusgift) Kjetil Bøe, Daglig leder i Stavager Oilers, kjører offensivt ut i møte med organisasjonssjef Rune Røksund i Rogaland Idrettskrets og leder av Forbundet mot Rusgift, Knut Reinås i temamøtet om «Idrett og alkohol» i DNB Arena.

Vi er mye mer enn Norges beste ishockeylag. Vi er også en del av underholdningsbransjen. Når du kan skjenke vin til tilskuerne i teatret, må vi kunne gjøre det i DNB Arena også, fremholder han.

IDRETTSFORBUNDET FORDØMTE TILTAKET

Det har vært tradisjon for såkalt VIP-servering i idretten i mange år, men da Stavanger Oilers meldte at de ville ha alkoholservering til alle tilskuere som ønsket det, så ble det ramaskrik. Idrettsforbundet gikk knallhardt ut og fordømte tiltaket, men greide ikke å stoppe siddissene. Senere har flere klubber og arenaer fulgt i Stavanger Oilers/ DNB Arenas spor. Blant dem Stavangers fotballstolthet, Viking, Brann i Bergen og TIL i Tromsø, for å nevne noen.

JA – OG NEI

«Er det å blande «Idrett og alkohol» å ha skjenking i DNB Arena?», spurte Kjetil Bør. Og han svarte selv:

JA: Det serveres alkohol før kamp og i pausene på et arrangement tilknyttet NIF og Ishockeyforbundet.

NEI: Vi ser på oss selv som en del av underholdningsbransjen og en opplevelsesarena.

Idrett = Kultur

Det er ingen direkte bindeledd mellom idretten og alkoholen.

REGIONENS STØRSTE «KULTURHUS»

Flere og flere ser at kulturhuset på Tjensvoll er en trivelig arena med gode fasiliteter hvor publikum har gode opplevelser. Vi jobber kontinuerlig med å fylle DNB arena med opplevelser, har Petter Nystrøm, Arenasjef DNB Arena, sagt, og Kjetil Bøe har ikke noe problem med å være enig.

– Vi er en opplevelsesarena som inkluderer idrett, sier han. -Vi har et eget område for skjenking, og vi har et eget område for familier. Vi har ingen skjenking og konsumering mens det pågår idrettsaktivitet. Vi har hatt «Disney on Ice» uten alkohol. Og det samme ved konsert med Isac Elliot.

– Vi ønsker forståelse for vår vilje og evne til å være ansvarlige og sikre arbeidsplasser og en bærekraftig drift, sier Kjetil Bøe.

KOMMUNEN BESTEMMER

Det er Stavanger kommune som utsteder skjenkebevillinger og bestemmer. I Stavanger kommunes formålsbestemmelser heter det at:

 • «… skal skjerme barn og ungdom mot alkoholmisbruk»
 • «… ivareta den seriøse delen av næringen ved å gi fleksible og forutsigbare rammevilkår»
 • «… ivareta den seriøse bransjen gjennom å skape rettferdige konkurransevilkår»

Hvordan foregår så skjenkingen i DNB Arena?

Vi har – svarer Kjetil Bøe:

– skjenking på en kontrollert og verdig måte, som bygger opp en god, profesjonell og positiv atmosfære i arenaen

– anonyme skjenkeområder for å skjerme barn/ unge – ingen alkohol utenfor skjenkeområder

– 18 års aldersgrense i skjenkeområder, med politigodkjente vakter/vektere

– eget område/hjørne for barn/familier som ikke er i skjenkeområdet

– ingen skjenking/konsumering av alkohol mens det pågår idrettsaktivitet

– ingen skjenking på events og aktiviteter som direkte er rettet mot barn og ungdom

Hvorfor er det så viktig med skjenking i DNB Arena?

 • Å inneha skjenkeløyve gir oss handlingsplikt innenfor skjenkereglene
 • Vi ønsker forståelse for nødvendigheten av mangfoldig virksomhet
  • Vi driver med underholdning
  • Vi driver med kultur
  • Vi driver med idrett

HVORFOR SKJENKING?

 • Vi ønsker likebehandling av gjester på alle opplevelsesarenaer i forhold til andre konkurrenter som f.eks teater, konserthus, kino etc.
 • Vi ønsker likebehandling av alle gjester som besøker DNB Arena, ingen forskjell på VIP og ikke VIP
 • Det gir et supplerende tilbud for å gi en total opplevelse målt mot alternativ aktivitet
 • Vi ønsker forståelse for vår vilje og evne til å være ansvarlige, å sikre arbeidsplasser og en bærekraftig drift
 • Vi driver næringsvirksomhet – omsetter for 100 millioner kroner årlig
 • Vi er arbeidsgiver for 50 årsverk
 • Vi har store faste kostnader, investeringer for 250 millioner kroner.
 • Vi engasjerer og aktiviserer et stort publikum, ca 700.000 besøkende så langt
 • Vi har over 200 samarbeidspartnere av ulik størrelse

OILERS TAR SAMFUNNSANSVAR

 • Vi skaper trygge, gode og inkluderende idrettsmiljøer som er supre preventive tiltak i en utfordrende oppvekst.
 • Vi tar vare på ungdommen , både i bredden og eliten.
 • Vi holder holdningsskapende foredrag for 9. klasse
 • Vi jobber aktivt og støtter samfunnsengasjerende aktiviteter.

Prinsipielt ugreit å utfordre idrettens felles retningslinjer

– Det er prinsipielt ugreit at Stavanger ishockeyklubb utfordrer hele norsk idretts felles retningslinjer, og flytter grensene i retning enda mer tilgjengelighet av alkohol på idrettsanleggene som tiltrekker våre barn og unge, sier Rune Røksund. -Men det er ingen tvil om at det gir penger i kassa.

«Er det å blande idrett og alkohol med å ha skjenking i DNB Arena?» spør Kjetil Bøe på vegne av Stavanger Oilers. ”Er det rett at alle idrettslag har like spilleregler i forhold til skjenking på idrettsarenaene?» Det er mitt motspørsmål, sier Rune Røksund.

Idretten er ikke en avholdsbevegelse. Debatten handler om hvordan vi omgås alkohol. Rett og slett; med hvem, når og hvordan, fastslår organisasjonssjef i Rogaland Idrettskrets, Rune Røksund. Han er daglig leder av Rogaland Idrettskrets, som har registrert 187 000 medlemskap blant Rogalands 465 000 innbyggere. Til sammenligning har de politiske partiene i fylket 16 337 medlemmer.

RUNE RØKSUND.jpg

Rune Røksund, daglig leder i Rogaland Idrettskrets, lytter betenkt til orienteringen om alkoholomsetningen på DNB Arena hos Stavanger Oilers.

I NIFs lov paragraf 11-4 som gjelder straffebelagte handlinger/unnlatelser heter det under (1) at «straff etter disse bestemmelser kan ilegges dersom person eller organisasjonsledd

h) nyter alkohol/rusmidler på bane/anlegg eller garderobe for spillere, ledere eller lag, eller serverer alkohol ved arrangementer i regi av NIF eller underordnet ledd der personer under 18 år deltar».