Wien:

FNs Narkotikakommisjons 48. sesjon

Publisert 2005-03-08

I dag begynte FNs narkotikakommisjons 48. sesjon i Wien. Her vil det utkjempes nye slag mellom narkotikaliberalere og folk med mer restriktive holdninger.

På dagsordenen denne gang står bl.a. opiumsdyrkingen i Afghanistan, som utgjør en reell trussel mot stabiliteten i landet, men som også fra en narkotikapolitisk synsvinkel gir grunn til bekymring. FNs årlige undersøkelse viset at denne opiumsdyrkingen økte med 64 prosent sammenlignet med året før.

 

Man kommer også til å diskutere hvordan man skal kunne kombinere kampen mot narkotika med arbeidet for å forhindre spredning av HIV og andre blodsmittesykdommer. En pressgruppe med representanter i 56 land har i et åpent brev oppfordret kommisjonen til å støtte sprøytebytteprogrammer, erstatningsbehandling med heroin og andre harm reduction-tiltak.

 

Dagsordenen for den 48. sesjonen finner du her