FNs narkotikakontrollbyrå:

Nederland strammer inn cannabispolitikken

Publisert 2005-03-16

Nederlands regjering strammer nå inn politikken overfor hasj og marihuana. Antallet coffee-shops mer enn halvert. I et regjeringsnotat heter det at cannabis ikke er ufarlig hverken for individer eller samfunn.

Narkotikaliberale Nederland har startet en snuoperasjon i narkotikapolitikken. Et regjeringsnotat sier at "cannabis ikke er ufarlig". De vil nå redusere antall coffee shops, styrke behandling, skjerpe straffer og starte forebyggingskampanjer.

Det er FNs narkotikabyrå INCB (International Narcotics Control Board) som melder om dette skiftet i nederlandsk narkotikapolitikk i en rapport 2 mars. Rapporten bygger på et regjeringsnotat de har mottatt fra den nederlandske regjeringen august 2004. INCB beskriver endringene som "betydelige".

Dette er ikke første tegn på at et skifte i Nederland er på vei. De har allerede redusert tallet på cannabis-kafeer de siste årene. Dessuten har de akseptert et viktig EU direktiv i 2003 som forbyr omsetning av narkotika. EU har dessuten lagt mer vekt på sammenhengen mellom narkotikamarkedet, organisert kriminalitet og terrorisme (det såkalte Haag programmet fra 2004 og den nye narkotikastrategien illustrerer dette). Det finnes flere rapporter om at problemer knyttet til bruk av cannabis er alvorligere og større enn mange har antatt. EUs narkotikabyrå, EMCDD, skriver i fjor at en nå registrerer en betydelig økning i tallet på unge som søker behandling for tung cannabisbruk i Europa.

Du kan lese en reportasaje om dette i Europanytt.

Pressemeldingen fra FNs narkotikakontrollbyrå, INCB, kan du lese her

Årsrapporten fra INCB kan du lese her.

Omtale av en norsk bok om nederlandsk narkotikapolitikk kan du lese her.