Ny nederlandsk studie:

Sammenheng mellom hasjbruk, kriminalitet og aggressiv atferd.

Publisert 2006-02-01

En ny studie fra Trimbos-instituttet i Nederland viser at det er en sterk sammenheng mellom hasjbruk og forekomst av kriminalitet og aggresjon blant ungdom.
Sammenhengen er konstatert etter en undersøkelse blant et utvalg ungdom (5551 personer) i alderen 12-16 år.

Undersøkelsen viser at problematferd som kriminalitet og aggresjon øker i takt med økt bruk av cannabis. Man fant derimot ingen tilsvarende sammenheng mellom hasjbruk og f.eks. depresjon. Forskerne skriver bl.a.: "Denne studien viser at cannabisbruk allerede i ungdomsalderen er sterkt forbundet med kriminalitet og aggressiv atferd, selv om man tar hensyn til andre påvirkningsfaktorer som alkoholbruk og røyking. Sammenhengen økte i styrke i takt med økt cannabisbruk, og tydelig sammenheng fantes bare hos dem som hadde brukt cannabis nylig."

Cannabisbrukere som ikke hadde brukt rusgiften i løpet av det siste året før undersøkelsen viste ikke flere tegn på kriminalitet enn tenåringer som aldri hadde røykt hasj.  

Du kan lese forskningsartikkelen i British Journal of Psychiatri.