Psykedelika

Skarp kritikk av canadisk narkolegalisering

AdobeStock_171710450

I en uttalelse av 17. oktober om Canadas nylige iverksettelse av legalisering av cannabis (hasj og marihuana) til ikke-medisinsk bruk, kommer FNs internasjonale kontrollorgan for narkotika – INCB med skarp kritikk. Canada bidrar til å svekke den internasjonale narkotikalovgivningen, heter det.

 

Erklæring fra International Narcotics Control Board (INCB) om ikrafttredelse av vedtak C-45 om legalisering av cannabis til ikke-medisinsk bruk i Canada.

– På bakgrunn av ikrafttredelse av vedtak C-45 som legaliserer cannabis til ikke-medisinsk bruk i Canada, gjentar INCB sin beklagelse overfor Canadas innføring av dette vedtaket.
Canadas legalisering av cannabis til ikke-medisinske formål er i strid med de juridiske forpliktelsene som ligger til grunn for stater som er parter i den internasjonale rammen for narkotikakontroll, og er et brudd på grunnleggende bestemmelser i 1961-konvensjonen om narkotika, som ble endret ved protokollen fra 1972. I henhold til konvensjonen har alle konvensjonsparter forpliktet seg til å begrense produksjon, industri, eksport, import, distribusjon av, handel med, bruk og besittelse av narkotika utelukkende kun til medisinske og vitenskapelige formål.

INCB hevder at ved å gå videre med legalisering av cannabis til ikke-medisinske formål på tross av sine juridiske og diplomatiske forpliktelser, har Canadas regjering bidratt til å svekke den internasjonale lovgivningen om narkotikakontroll og undergrave den regelbaserte internasjonale ordningen.

På vegne av styret, sa president Viroj Sumyai følgende: «Mens styret er bekymret for effekten av Canadas legalisering av cannabis på den internasjonale konsensus som man er blitt enige om i FNs tre narkotikakontrollkonvensjoner, og de tilknyttede forpliktelsene fra det internasjonale samfunnet på generalforsamlingen i 2016, er det også svært bekymret for folkehelsemessige konsekvenser på kanadiernes helse og velferd, særlig ungdom, på grunn av disse politiske valgene.

Styret vil fortsatte å engasjere seg overfor Canadas regjering i dette alvorlige spørsmålet.